Kliininen neurofysiologia on lääketieteen erikoisala, jossa tutkitaan

  • keskus- ja ääreishermoston sairauksia
  • lihassairauksia
  • unihäiriöitä

Yleisimpinä tutkimuksina ENMG-, EEG- ja erilaiset herätevastetutkimukset sekä uniapneatutkimukset kotirekisteröintinä.

Palveluja tuotetaan erikoissairaanhoidon yksiköille ja perusterveydenhuollolle.

Tutkimuksiin tarvitaan lähete ja ajanvaraus.

Osaston henkilökuntaan kuuluu ylilääkäri, 3 sairaanhoitajaa ja osastonsihteeri.

Kliininen neurofysiologia sijaitsee päärakennuksen A-siivessä 5. kerroksessa.

Arvot >>

Kun lapsi saapuu aivosähkötoiminnan tutkimukseen (EEG)

Yhteystiedot

Sijainti
A5
Avoinna
Arkisin klo 8.00-16.00
Kanslia
06 213 2531
26.11.2020 Redaktion_Toimitus