Kliininen neurofysiologia on lääketieteen erikoisala, jossa tutkitaan

  • keskus- ja ääreishermoston sairauksia
  • lihassairauksia
  • unihäiriöitä

Yleisimpinä tutkimuksina ENMG-, EEG- ja erilaiset herätevastetutkimukset sekä uniapneatutkimukset kotirekisteröintinä.

Palveluja tuotetaan erikoissairaanhoidon yksiköille ja perusterveydenhuollolle.

Tutkimuksiin tarvitaan lähete ja ajanvaraus.

Osaston henkilökuntaan kuuluu ylilääkäri, 3 sairaanhoitajaa ja osastonsihteeri.

Kliininen neurofysiologia sijaitsee päärakennuksen A-siivessä 5. kerroksessa.

Arvot >>

Yhteystieto

Ylilääkäri Markku Nieminen

06 213 2530

9.12.2015 VKSadmin