KNF-osaston toiminnan lähtökohtana on tutkittavan oikeuksien, yksityisyyden ja ihmisarvon kunnioittaminen sekä tutkittavan  yksilöllinen kohtaaminen, joka sisältää mm. kulttuurien  ja erityispiirteiden huomioonottamisen.

Työntekijät KNF:ssä toimivat vastuullisesti yhteisiä toimintaperiaatteita noudattaen sekä sitoutuen työnsä kehittämiseen.

25.11.2015 VKSadmin