Tervetuloa työharjoitteluun!

 

Opiskelijoiden yhteyshenkilö osastolla: puh. 06 213 4928.

Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijalla täytyy olla todistus negatiivisesta salmonellaviljelystä. Lastenosastolle tullessa opiskelija täyttää myös vaitiolovelvollisuus - lomakkeen.

Opiskelijat käyttävät sairaalan vaatteita, työvaatteet vaihdetaan päivittäin ja pitkät hiukset tulee olla ylös kiinnitettyinä. Korut, pitkät kynnet ja hajuvesi eivät ole sallittuja. Osastolla on lukittavia säilytyskaappeja henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen.

Opiskelijan toivotaan olevan aloitekykyinen ja aktiivinen potilastyössä.

Sairauspoissaolot ilmoitetaan aina osastoille
A8: 06 213 1965 ja A9: 06 213 1942

 

Lisätietoa opiskelijoille 

 

26.8.2018 Lastenosasto 3