Tervetuloa työharjoitteluun!

 

Opiskelijoiden yhteyshenkilö osastolla: puh. 06 213 4928.

Harjoittelujaksolle tullessa opiskelija täyttää vaitiolovelvollisuus - lomakkeen. Sinun tulee myös esittää rokotustodistus sekä negatiivinen MRSA- viljelyvastaus, mikäli olet työskennellyt yksikössä, jossa on MRSA:ta. Opiskelijat käyttävät sairaalan työvaatteita, jotka vaihdetaan päivittäin. Korut, pitkät kynnet ja hajuvesi eivät ole sallittuja. Pitkät hiukset tulee olla ylös kiinnitettyinä. Osastolla on lukittavia säilytyskaappeja henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen.

Opiskelijan toivotaan olevan aloitekykyinen ja aktiivinen potilastyössä.

Sairauspoissaolot ilmoitetaan aina osastoille
A8: 06 213 1965 ja A9: 06 213 1942

 

Lisätietoa opiskelijoille 

 

13.10.2021 Lastenosasto 3