Tervetuloa työharjoitteluun!

 

Opiskelijoiden yhteyshenkilö osastolla: puh. 06 213 4928.

Ennen harjoittelun aloittamista opiskeiljalla täytyy olla todistus negatiivisesta salmonellaviljelystä. Lastenosastolle tullessa opiskelija täyttää myös vaitiolovelvollisuus -lomakkeen.

Opiskelijat käyttävät sairaalan vaatteita, työvaatteet vaihdetaan päivittäin ja pitkät hiukset tulee olla ylös kiinnitettyinä. Korut, pitkät kynnet ja hajuvesi eivät ole sallittuja. Osastolla on lukittavia säilytyskaappeja henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen.

Opiskelijan toivotaan olevan aloitekykyinen, aktiivinen potilastyössä sekä tekevän samaa työtä kuin ohjaaja.

Sairauspoissaolot ilmoitetaan aina osastoille
A8: 06 213 1965 ja A9: 06 213 1942

 

Lisätietoa opiskelijoille 

 

9.12.2015 VKSadmin