Tervetuloa työharjoitteluun!

 

Opiskelijoiden yhteyshenkilö osastolla: puh. 06 213 4928.

Lastenosastolle tullessa opiskelija täyttää vaitiolovelvollisuus - lomakkeen. Opiskelijat käyttävät sairaalan vaatteita, työvaatteet vaihdetaan päivittäin ja pitkät hiukset tulee olla ylös kiinnitettyinä. Korut, pitkät kynnet ja hajuvesi eivät ole sallittuja. Osastolla on lukittavia säilytyskaappeja henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen.

Opiskelijan toivotaan olevan aloitekykyinen ja aktiivinen potilastyössä.

Sairauspoissaolot ilmoitetaan aina osastoille
A8: 06 213 1965 ja A9: 06 213 1942

 

Lisätietoa opiskelijoille 

 

4.2.2021 Lastenosasto 3