Lastenpsykiatrian osasto tarjoaa tutkimusta ja hoitoa 6-12- vuotiaille lapsille yhteistyössä heidän perheensä kanssa, kun perusterveydenhuollon ja avohoidon toimenpiteet eivät riitä. 

Lapsella voi olla ongelmia esimerkiksi koulunkäynnissä, kaverisuhteissa, hänellä voi olla masennusta, itsetuhoisuutta, eristäytymistä, käytösongelmia tai muunlaista vaikeutta selviytyä ikätasoisesti arkipäivän toiminnoista. 

Näin saat meiltä hoitoa

Lapsi tarvitsee lähetteen esimerkiksi terveyskeskuksesta, kouluterveydenhoidosta, sosiaalitoimesta, paikallisesta perheneuvolasta tai lastenpsykiatrian poliklinikalta. 

Saatuamme lähetteen kutsumme lapsen ja perheen ensikäynnille osastolle, jolloin he voivat tutustua osaston henkilökuntaan, toimintatapoihin ja hoitomahdollisuuksiin. Tällöin myös sovimme perheen kanssa mahdollisen tutkimusjakson alkamisajankohdan. 

Osaston henkilökunta

Osastolla lapsen ja perheen asioita hoitaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat

  • lääkäri
  • psykologi
  • sosiaalityöntekijä
  • sairaanhoitajat
  • mielenterveyshoitajat
  • kuvataidererapeutti
  • toimintaterapeutti

Lapsella on kaksi omahoitajaa ja perheelle nimetään myös kaksi perhetyöntekijää.  

Täältä löydät meidät

D-rakennuksen toinen kerros, Sarjakatu 2.

Yhteystiedot

Sijainti
RD2
Avoinna
Osasto on avoinna maanantaista kello 7:stä perjantaihin klo 15:een, osasto toimii viikko-osastona
Kanslia
06 213 2230
Fax
06 213 2196
Yhteystieto

Ylilääkäri Kristiina Forsman

06 213 2230

13.10.2020 Lastenpsykiatria