Nuorisopsykiatrian osasto tarjoaa tutkimusta ja hoitoa 13 - 17 -vuotiaille nuorille yhteistyössä heidän perheensä kanssa, kun perusterveydenhuollon ja avohoidon palvelut eivät riitä. 

Osastolle tuleminen

Osastolle tullaan aina lääkärin lähetteellä. Lähetteet lähetetään nuorisopsykiatrian poliklinikalle, jossa arvioidaan osastohoidon tarve. Mikäli on tarve osastohoitoon, tehdään poliklinikalta hoidonvaraus osastolle.

Tulosyynä voivat olla esimerkiksi: 

  • vaikeudet koulussa, kotona tai kaveripiirissä
  • masennus
  • vaikeudet ihmissuhteissa
  • eristäytyminen
  • ahdistuneisuus tai pelot
  • jumiutuminen kotiin ilman tulevaisuudensuunnitelmia
  • epäsosiaalinen käytös
  • itsetuhoisuus, pakkotoiminnot ja -ajatukset
  • syömishäiriöt

Saatuamme lähetteen kutsumme nuoren ja perheen tutustumiskäynnille osastolle. Ensikäynnillä kerromme osaston toiminnasta ja sovitaan mahdollisesta osastohoidosta tai muusta jatkohoidosta.

Osaston henkilökunta

Nuoren hoidosta osastolla vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, hoitajat, sosiaalityöntekijä, taideterapeutti, opettajat ja osastonsihteeri. 

Jokaisella nuorella on vastuuhoitajapari ja perheillä perhetyöntekijät. Työryhmän jäsenillä on vaitiolovelvollisuus. 

Teemme yhteistyötä Nuorisopsykiatrian poliklinikan ja Nuorisoasema Klaaran kanssa. 

Hoito osastolla

Osastolla nuoret ovat joko tutkimusjaksolla, kriisijaksolla tai hoitojaksolla. Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta myös tarvittaessa nuoren tahdosta riippumattomaan hoitoon. 

Tutkimusjakso kestää kuusi viikkoa. Tutkimukselle on asetettu valmiit tavoitteet. Tutkimusjaksolla kartoitetaan muun muassa nuoren kehitystä, perhesuhteita ja psyykkistä sekä fyysistä hyvinvointia. Tutkimusjakson lopussa pidetään hoitokokous, jossa päätetään hoidon jatkosta. Osaston kahdesta paikasta kaksi on varattu tutkimusjaksolla olevia nuoria varten. 

Kriisijakso on lyhyt selvittelyjakso, jonka tarkoituksena on pysäyttää nuoren vaikea tilanne. Jakson perusteella arvioidaan jatkohoidon tarvetta yhdessä nuoren ja perheen kanssa. 

Hoitojakson sisältö ja tavoitteet suunnitellaan nuorelle yksilöllisesti. Hoidon etenemistä arvioimme yhdessä perheen kanssa säännöllisesti pidettävissä hoitoneuvotteluissa. Hoitojakson pituus vaihtelee nuoren hoitotarpeen mukaan. 

Osastomme toiminta

Hoitoon kuuluvat esimerkiksi liikunta, luovat toiminnot, terapiat ja vastuuhoitajakeskustelut. Lisäksi tehdään retkiä ja käydään elokuvissakin. Osastolla käytetään omia vaatteita. Kotilomat ovat osa hoitoa ja ne suunnitellaan nuoren tarpeiden mukaan. 

Koulunkäynti osastohoidon aikana

Osastohoidon aikana nuori käy sairaalakoulua. 

Lisätietoa sairaalaopetuksesta

Vierailut

Yhteydenpito nuoren ja vanhempien sekä sisarusten ja muiden läheisten välillä on tärkeää. Perhe ja ystävät voivat käydä nuoren luona osastolla. Vierailuista sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. 

Löydät meidät

Huutoniemeltä, B-rakennuksen toisesta kerroksesta, Sarjakatu 2.

Yhteystiedot

Sijainti
RB2
Kanslia
06 213 2199
Fax
06 213 2196
Yhteystieto

Ylilääkäri Jouko Alanko

06 213 2199

Yhteystieto

Osastonhoitaja Taru Huita

044 333 2191

18.10.2021 Redaktion_Toimitus