Suurin osa potilaista tulee osastolle ensimmäisellä kerralla joko onkologian poliklinikan tai sädehoidon kautta. Osastopaikan potilas tarvitsee silloin, kun hoito sen vaatii. Osastopaikan tarve arvioidaan potilaan käydessä onkologian erikoislääkärillä.

Hoitoajat vaihtelevat yhdestä päivästä kuuden viikon hoitoihin. Osastolla toteutetaan potilas- ja perhekeskeistä hoitotyötä. Tavoitteena on potilaan parempi elämänlaatu. Siihen pyrimme korkealla ammattitaidolla ja kokemuksella, johon sisältyy eettinen ammatillisuus. Pyrimme myös tukemaan potilaan perhettä ja läheisiä.

Osastolla työskentelee lääkäri, sairaanhoitajia, perushoitajia, osastosihteereitä ja sairaala-apulaisia.

Yhteystiedot

Sijainti
S2
Avoinna
Kanslia
06 213 2982
Fax
06 213 2988
Yhteystieto

Osastonhoitaja Eva-Lisa Ehrström

06 213 6980

31.5.2018 T3 2