Onkologian yksikkö vastaa kiinteiden syöpäkasvainten hoidosta. Tuotamme onkologian erikoisalan palveluja Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien väestölle.

Ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus ovat potilaiden hoitoa ohjaavia perusarvoja. Potilaan inhimilliseen kohtaamiseen sitoutunut henkilökunta pyrkii tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa jokaiselle potilaalle. Yksikössä pyritään jatkuvaan palvelun laadun parantamiseen ja hoidon saatavuuden edistämiseen. Jokaiselle potilaalle pyritään suunnittelemaan juuri hänelle paras mahdollinen hoito. Potilas on tervetullut hoitoon läheisensä kanssa, jos hän niin haluaa.

Yhteistyötä teemme lisäksi sosiaalihoitajan, ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin, sairaalateologien sekä psykiatrian yksikön kanssa, joiden apua potilaalla on myös mahdollisuus saada. Yksikössä työskentelee myös potilaskuljettaja.

Yksikkö koostuu poliklinikasta, sädehoito-osastosta ja vuodeosastosta. Toiminta yksikössä jakaantuu kahteen osaan: sädehoitoon ja syövän lääkehoitoon. Sädehoidon vastuualueena on Vaasan- ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä osittain Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Lääkehoidoista huolehditaan Vaasan sairaanhoitopiirin alueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vaativista syövän lääkehoidoista.

Potilaalla on mahdollisuus yöpyä potilaskoti Vilmassa sairaalassa tapahtuvan hoidon aikana, mikäli potilas ei tarvitse ympärivuorokautista sairaanhoidollista valvontaa. Potilaskoti palvelee myös potilaiden omaisia.

Yksikkö toimii opetusyksikkönä hoitotyön ja lääketieteen opiskelijoille.

Opaskartta
Q-sisäänkäynti: onkologian poliklinikka ja sädehoito
S2: Onkologian vuodeosasto 2.kerros
T: Sairaalan pääsisäänkäynti (laboratorio, röntgen, kanttiini, sairaalan infopiste)
G: Potilaskoti Vilma

14.5.2019 Redaktion_Toimitus