Päiväkirurgiseen yksikköön tullessa ilmoittaudutaan osaston kansliaan.

Sairaalaan tuloajat on porrastettu, jotta odotusaika leikkaukseen olisi mahdollisimman lyhyt.

Sairaanhoitaja haastattelee vielä ennen leikkausta.

Tällöin varmistetaan mm. ravinnotta oleminen ja hakijan tulo.

Tarvittaessa vaihdetaan sairaalan vaatteet ja omat vaatteet laitetaan lukittavaan kaappiin.

Toimenpiteen tekevä lääkäri voi vielä tutkia potilaan.

Lääkkeen- ja nesteenantoa varten laitetaan kanyyli suoneen.

Sen jälkeen on puudutuksen tai nukutuksen vuoro.

Verenpainetta, pulssia ja hapetusta seurataan koko toimenpiteen ajan.

Leikkausalue pestään ja rajataan leikkausliinoilla.

Leikkaus voi alkaa.

Leikkauksen jälkeen potilas siirretään heräämöön jossa hänen vointiaan tarkkaillaan.

Kipuja ja mahdollista pahoinvointia hoidetaan jo ennaltaehkäisevästi.

Kun puudutus alkaa poistua tai nukutus alkaa olla ohi, siirretään potilas toisen vaiheen heräämöön.

  • Siellä voi syödä kevyen välipalan.
  • Sairaanhoitaja antaa kotihoito-ohjeet.
  • Leikannut lääkäri saattaa vielä käydä kertomassa toimenpiteestä ja jatkohoidosta.
  • Mukaan annetaan myös tarvittavat todistukset.

Ortopedisia potilaita ohjaa fysioterapeutti esim. kyynärsauvojen käytössä ja liike- ja lihasharjoittelussa.

Toipumiseen osastolla leikkauksen jälkeen menee 1-6 tuntia toimenpiteestä riippuen.

Kotiin voit lähteä hakijasi kanssa.

Seuraavana päivänä sairaanhoitaja soittaa sinulle ja varmistaa, että kaikki on kunnossa sekä kertaa kotihoito-ohjeita.

Hyvää toipumista kotona!

5.11.2020 päiväkirurgia 2