Päivystysosaston potilaat ovat akuuttipotilaita, ja heitä otetaan osastolle vuorokauden kaikkina aikoina päivystyspoliklinikan kautta. Osaston tavoitteena on lyhyet, enimmillään 48 tunnin hoitoajat lukuun ottamatta joidenkin infektioiden hoitoa. Sen jälkeen potilaat voivat lähteä kotiin tai heidät siirretään joko keskussairaalan tai kotikunnan vuodeosastolle.

Osastolla on neljä kahden hengen huonetta, kuusi valvontapaikkaa sekä kuusi eristyshuonetta, joista kahta voidaan käyttää yli-/alipaineistettuna. Kaikkiaan potilaspaikkoja on 22.

Osaston sydänvalvonta mahdollistaa erilaisten sydänsairaiden potilaiden hoidon ja valvonnan. Osastolla voidaan tehdä sydämen sähköisiä rytminsiirtoja sekä sydämen ultraäänitutkimuksia ja rasituskokeita.

Muita osastolla hoidettavia sairaustiloja ovat muun muassa huimaus, terveydentilan äkillinen heikentyminen ja muut valvontaa vaativat ongelmat sekä lievät myrkytystilat, akuutit infektiot ja tuberkuloosi.

 

Vierailuaika klo 15-19

Yhteystiedot

Sijainti
Y1A
Kanslia
06 213 2742
Fax
06 213 2748
Yhteystieto

Osastonhoitaja Åsa-Britt Forth-Snellman

Yhteystieto

Osastonhoitaja Helena Snickars

06 213 2750

31.5.2018 T3 2