Patologian osastolla tutkitaan histologisia ja sytologisia eli kudos- ja solunäytteitä, minkä lisäksi osastomme huolehtii myös obduktiotoiminnasta. Patologian osastolla työskentelee patologeja, sairaalasolubiologi, laboratoriohoitajia, osastosihteereitä, lääkintävahtimestari sekä laitoshuoltaja.

Osastomme vastaa patologian alan palveluiden järjestämisestä keskussairaalalle ja Vaasan sairaanhoitopiirin terveyskeskuksille sekä niille yksityisille laitoksille, jotka sopivat asiasta Vaasan keskussairaalan patologian osaston kanssa. Vuosittain tutkimme noin 10 000 histologista ja 2 500 sytologista näytettä. Näytteenotto tapahtuu hoitavassa yksikössä, jossa sinua hoitava lääkäri arvioi näytteenoton tarpeellisuuden ja tekee tutkimuspyynnön.

Omaisille >>

Patologian alan tutkimukset >>

Yhteystiedot

Sijainti
D0
Avoinna
06 213 2581
Fax
06 213 2588
31.5.2018 T3 2