Sairaalahygienian tavoitteena on asiantuntijayksikkönä tukea hoitoyksiköiden toimintaa estämällä hoitoon liittyvien infektioiden syntyminen ja infektioiden leviäminen.


Tartuntatautien torjunta, epidemioiden ehkäisy ja selvittäminen sekä niiden hallinta sairaalassa ja hoitolaitoksissa koko sairaanhoitopiirin alueella kuuluu tehtäviimme. Sairaalahygieniatoiminnan perimmäinen tavoite on potilasturvallisuuden edistäminen potilaan hyvän hoidon takaamiseksi.

Työtehtäviimme kuuluu myös:

  • Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisy ja niiden seuranta (sairaalainfektiot)
  • Ylläpitää hyvää hygieniatasoa luomalla suuntalinjat ja ohjeet hoitotyön tueksi
  • Järjestää koulutuksia sairaalassa ja koko sairaanhoitopiirin alueella
  • Neuvonta sairaalahygieniaa koskevissa asioissa mm. rakennushankkeissa, lääketeknisiin laitteisiin liittyen, elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvissä asioissa, vaatehuollossa, riskijäteasioissa sekä siivouksessa
  • Infektiorekisterin seuranta ja valvonta erityisesti sairaalahygienian osalta tärkeiden mikrobien kannalta sekä infektiotilanteiden seuranta sekä kansallisesti että valtakunnallisesti

Sairaalahygieniassa työskentelee kaksi kokopäiväistä hygieniahoitajaa yhteistyössä infektiolääkärin kanssa. Läheistä yhteistyötä teemme infektiopoliklinikan ja mikrobiologian laboratorion kanssa.

Toimintamenetelmiämme ovat osasto- ja laitoskäynnit, henkilökunnan sekä potilaiden neuvonta ja ohjaus. Lisäksi laadimme ja päivitämme hygieniaohjeita ja infektioiden torjuntaohjeita potilaille.

Yhteystiedot

Sijainti
Y4
Avoinna
Arkisin klo 8.00-15.00
31.5.2018 T3 2