Tehohoidon jälkeinen toipumisprosessi kestää pitkään ja siihen liittyy usein fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Yleisin fyysinen ongelma tehohoidossa olleilla potilailla on vaikea yleinen heikkous ja väsymys. Psyykkisiä ongelmia aiheuttaa yleensä se, että potilaat eivät muista tehohoidosta juuri mitään.

Jälkiseurantakäynti

Jälkiseurantapoliklinikka on toimintaa, mihin kutsutaan tehohoidossa olleita  ja kotiin kuntoutuneita potilaita.

Tarkoitus on saada tietoa kuinka potilaat ovat selvinneet ja millaisia kokemuksia/muistikuvia heillä on tehohoitojaksosta. He saavat keskustella sairaanhoitajan ja teholääkärin kanssa sekä käydä vierailemassa teholla, jos he haluavat.

Teho-osaston jälkiseurantapoliklinikka aloitti toimintansa keväällä 2013. Sitä pitää teho-osaston ylilääkäri ja 2 sairaanhoitajaa. Jälkisseurantapoliklinikalle kutsutaan potilaita kotoa n. ½ v tehohoitojakson jälkeen.

Kirjoitamme päiväkirjaa potilaille

Kirjoitamme päiväkirjaa potilaille, joita hoidetaan teho-osastolla pidempään kuin kolme vuorokautta. Päiväkirjan sisältö keskittyy potilaaseen.

Päiväkirjamerkintöjä tehdään päivittäin potilaan voinnista ja siitä miten hoito etenee, ja mahdolliset vastoinkäymisetkin kirjataan. Päiväkirjassa kuvaillaan potilasta ympäröivää hoitoympäristöä, eri apuvälineitä kuten hengityslaitetta, dialyysikonetta, tippalaskinta ja kaikkea muuta potilaan hoidossa tarvittavaa varustusta. Päiväkirjassa käytetään jokapäiväistä kieltä eikä mielellään lääketieteellisiä termejä. Valokuviakin voidaan ottaa, jotta potilas saa paremman kuvan ajastaan teho-osastolla.

Päiväkirja on henkilökohtainen ja seuraa potilasta suljetussa kuoressa jatkohoito-osastolle. Mikäli potilaalla on kysyttävää tai mietteitä päiväkirjan sisällön suhteen, hän voi olla yhteydessä teho-osastoon. Päiväkirjassa on osastonhoitajan puhelinnumero. Päiväkirja on hyvä ottaa mukaan mahdolliselle teho-osaston jälkiseurantakäynnille, jolloin voidaan käydä läpi kysymykset ja epäselvyydet potilaan kanssa.

10.11.2015 Intensivvård