Tehohoidon osasto ja Sydänvalvonta (CCU) yhdistettiin 1.1.2014 ja on nyt Teho- ja valvontaosasto. Muutimme uusiin tiloihin F0aan 22.1.19

 

Vaasan keskussairaalan teho- ja valvontaosastolla hoidetaan tehohoitoa tai tehostettua valvontaa tarvitsevia eri erikoisalojen aikuis- ja lapsipotilaita. Palvelemme koko Vaasan sairaanhoitopiiriä. Potilaat tulevat osastollemme suoraan päivystyksen kautta, leikkaussalista/heräämöstä, sairaalamme vuodeosastoilta tai he siirtyvät meille suunnitellusti muista sairaaloista.

Osastollamme on 16 potilaspaikkaa, jotka ovat jaettu yhden tai kahden hengen huoneiksi. Kaikilla potilaspaikoilla on mahdollisuus samantasoiseen potilasvalvontaan. Osastollamme on yksi ali-/ylipaineistettu eristyshuone.

Tehostetun valvonnan potilaiden terveydentila on äkillisesti heikentynyt, ja he tarvitsevat jatkuvaa rytminseurantaa, tehostettua lääkehoitoa tai esimerkiksi ilman keinoilmatietä toteutettavaa hengityslaitehoitoa.

Tehohoito on sairauksien ja onnettomuuksien yhteydessä kehittyneiden vakavien elintoimintahäiriöiden valvontaa ja hoitoa. Elintoimintahäiriöitä voivat olla muun muassa hengityksen, verenkierron ja nestetasapainon häiriöt, joita voidaan valvoa, tukea tai korvata esim. keinoilmatien avulla toteutettavilla hengityslaitehoidoilla, munuaiskorvaushoidoilla tai erikoislääkehoidoilla.

Osastollamme on kolme vastuulääkäriä, jotka toimivat yhteistyössä kaikkien erikoisalojen lääkäreiden kanssa tarpeen mukaisesti.

Hoitohenkilöstöön kuuluu 47 sairaanhoitajaa. Lisäksi henkilökuntaamme kuuluvat kaksi lähihoitajaa tai muun vastaavan koulutuksen saanutta henkilöä, kaksi sihteeriä sekä neljä laitoshuoltajaa. Teemme tiivistä yhteistyötä myös fysioterapeuttien, puheterapeutin, sydänhoitajan sekä päivystävän psykiatrisen hoitajan kanssa.

Tarjoamme potilaillemme korkeatasoista ja kokonaisvaltaista hoitoa, jonka perustana ovat potilaslähtöinen hoitotyö, potilaan yksilöllisten tarpeiden huomiointi sekä yhteistyö omaisten kanssa. Meillä on käytössä vuorokohtainen omahoitajajärjestelmä. Työhömme kuuluu myös ennaltaehkäisevä hoitotyö sekä hyvä saattohoito. Hoitoa toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta apunaan nykyaikainen hoitolaitteisto sekä laaja moniammatillinen työryhmä.

Keskimääräinen hoitoaika on lyhyt, yleensä vain muutama vuorokausi. Hoitojakson pituus voi kuitenkin vaihdella muutamasta tunnista moneen kuukauteen. Tehohoitojakson jälkeinen toipumisprosessi kestää pitkään ja siihen liittyy usein fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Yleisin fyysinen ongelma tehohoidossa olleilla potilailla on vaikea yleinen heikkous ja väsymys. Psyykkisiä ongelmia aiheuttaa yleensä se, että potilaat eivät muista tehohoidosta juuri mitään. Osastoltamme potilaat siirtyvät jatkohoitoon vointinsa mukaisesti joko yliopistosairaaloihin, erikoissairaanhoidon vuodeosastoille, perusterveydenhuollon vuodeosastoille, muihin terveydenhuollon laitoksiin tai kotiin.

Yhteystiedot

Sijainti
F0
Kanslia
06 213 8001
Vierailuika klo 15.00-19.00
Fax
06 213 1448
Yhteystieto

Apulaisosastonhoitaja Catharina Alanko

06 213 4451

Yhteystieto

Osastonhoitaja Anna Cederholm

040 183 6698

Yhteystieto

Apulaisylilääkäri Raku Hautamäki

06 213 5418

Yhteystieto

Ylilääkäri Simo-Pekka Koivisto

06 213 1440

17.5.2019 Redaktion_Toimitus