Sydänvalvonta (CCU) on akuutti osasto, jossa kaikki potilaat tarvitsevat tehostettua valvontaa. Sydänvalvonnassa potilashoidon perustana on osaava henkilökunta ja hyvin toimiva tiimityö, jossa keskipisteenä on potilas. Hoitotiimin muodostavat osastonlääkäri ja sairaanhoitaja sekä perushoitaja. Hoitotiimiin kuuluvat myös sairaala-apulaiset ja osaston sihteeri.

Suurin osa potilaistamme on sydänpotilaita, jotka tarvitsevat tehostettua rytminseurantaa sekä tehostettua erikoilääkehoitoa esim. akuutit sydäninfarkti- ja sydämen vajaatoimintapotilaaat. Teemme tiivistä yhteistyötä Sydänaseman kanssa, missä tehdään sydämen varjo-ainetutkimukset, pallolaajennukset sekä tahdistimen laitot.

Hoitoaika on lyhyt, yleensä noin 1-2 vrk. Jatkohoito ja kotiutus tapahtuu yleensä vuode-osastolla esim. Sydänosastolla. Osastomme palvelee koko Vaasan sairaanhoitopiiriä. Potilaat tulevat suoraan päivystyksen kautta, suoraan vuode-osastoilta tai muista sairaaloista lähetteellä (esim. sydämen varjo-ainekuvaus- ja pallolaajennuspotilaat).

Osastollamme tehdään myös rytminsiirtoja eteisvärinäpotilaille. Potilaat tutkitaan sisätautipoliklinikalla ja he tulevat osastolle suunnitellusti kotoapäin.

Osastollamme on vähintään 3 hoitajaa työvuorossa vuorokauden ympäri.

Osastollamme on 6 valvontapaikkaa.

Hoitomme on kokonaisvaltaista ja yksilöllistä, jonka takaa omahoitajajärjestelmä.

Hoitofilosofia

Yhteystiedot

Sijainti
E2
Kanslia / Kansli
06 213 1477
27.12.2018 Intensivvård