”Kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan”

Hoito on eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä, jossa arvostamme toistemme työtä.

Hoito on yksilöllistä, potilaan toivomukset huomioiden.

Potilaalla on oikeus saada sairauden vaatimaa ammattitaitoista erikoissairaanhoitoa.

Hoito on eettiseti oikeanlaista, ihmisarvoa kunnioittavaa ja tasa-arvoista.

Hoito on kokonaisvaltaista, huomioiden potilaan sosiaaliset, henkiset ja fyysiset tarpeet.

Luottamuksellinen hoitosuhde ja riittävä informaatio luo turvallisuutta.

8.10.2015 CCU 2