Tehohoito on oma lääketieteen erikoisala, joka tarkoittaa vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoa ja keskeytymätöntä valvontaa yksikössä, jossa on välitön valmius elintoimintojen häiriöiden korjaamiseen. Suomen Tehohoitoyhdistyksen määritelmän mukaan tehohoidon tavoitteena on voittaa aikaa perussairauden hoitamiseen torjumalla ja estämällä hengenvaara.

 

Vaasan Keskussairaalan tehohoidon osastolla on 7 potilaspaikkaa ja vuosittain hoidetaan noin 500 potilasta. Keskimääräinen hoitoaika on noin 3 vuorokautta, mutta hoitojakson pituus voi vaihdella muutamasta tunnista moneen kuukauteen.

Vaasan keskussairaalan teho-osastolla hoidetaan tehohoitoa tarvitsevia eri erikoisalojen aikuis- ja lapsipotilaita. Tehohoito on sairauksien ja onnettomuuksien yhteydessä kehittyneiden vakavien mutta ohimeneviksi arvioitujen elintoimintahäiriöiden valvontaa ja hoitoa. Elintoimintahäiriöitä ovat esim. hengityksen, verenkierron ja nestetasapainon häiriöt.

Elintoimintahäiriöt voidaan valvoa, tukea tai korvata esim. hengityslaitehoidoilla (respiraattori), dialyysihoidoilla tai erikoislääkehoidoilla. Teholla hoidetaan kriittisesti, mutta ei toivottomasti sairaita potilaita. Hoitoa toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta apunaan nykyaikainen hoitolaitteisto.

Teho-osasto pyrkii tarjoamaan korkeatasoista tehohoitoa sitä vaativille Vaasan sairaanhoitopiirin potilaille.

27.12.2018 Intensivvård