Apuvälinepalvelu on osa lääkinnällistä kuntoutusta, joka on sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tehtävä. Apuvälinepalveluihin kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen hankinta, sovitus, luovutus, opetus sekä seuranta ja sovitusti huolto.

Apuvälinekeskus 

Fysiatrian poliklinikka

Tikoteekki

Toimintaterapia

12.7.2016 VKSadmin