Keuhkopoliklinikka

Tutkimme ja hoidamme monipuolisesti erilaisia keuhkosairauksia sairastavia potilaita. mm. astmaa ja keuhkoahtaumatautia, sarkoidoosia, keuhkotuberkuloosia ja muita keuhkoinfektioita sekä keuhkofibroosia sairastavia. Teemme myös keuhkosyöpäselvittelyjä. Päästäksesi hoitoon poliklinikalle tarvitset lääkärin lähetteen.

Uniapnean selvittelyt ja hoito muodostavat suuren osan potilasmäärästämme. Poliklinikalta käsin hoidetaan myös eri syistä johtuvaa pitkäaikaista hengitysvajausta erilaisin hengitystukihoidoin.

Hyvä tietää ennen käyntiä keuhkosairauksien poliklinikalla.

Unihoitaja Heva-yksikkö  Happihoito

 

Neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on keskushermoston ja lihaksiston elimellisiä sairauksia. Yleisimpiä sairauksia ovat mm. epilepsia, Parkinsonin tauti, MS-tauti, aivoverenkiertohäiriöt, muistiongelmat ja lihassairaudet.

Tietoa potilaalle 

Neurologian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka. Hoitava lääkäri tekee potilaasta lähetteen, jonka perusteella neurologian ylilääkäri arvioi potilaan tutkimusten ja hoidon tarpeen. Arvion perusteella potilaalle varataan joko vastaanottoaika poliklinikalle tai tutkimusaikoja. Ylilääkäri voi myös antaa kirjalliset jatkohoito-ohjeet lähettävälle lääkärille ilman vastaanottoa. Tällaisessa tapauksessa myös potilas saa kirjallisen tiedon ohjeista.

Vastaanottoajat ovat klo 8.30-14.30. Yhtä potilasta kohti on varattu aikaa 20-35 minuuttia. Vastaanottoon sisältyy lääkärin tekemä perusteellinen neurologinen tutkimus.

Neurologin vastaanoton jälkeen potilas menee sairaanhoitajan luo. Hoitaja varaa potilaalle suunnitellut tutkimukset ja antaa oireisiin, tutkimuksiin ja lääkitykseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Jos muutat tai peruutat aikoja, ilmoita meille niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään 2 päivää ennen annettua aikaa. Tällöin voimme antaa ajan toiselle potilaalle.

Peruuttamattomasta käynnistä perimme sakkomaksun.

 

Päivystystapauksissa potilas menee lähetteen kanssa suoraan keskussairaalan yhteispäivystykseen.

Hoitoasioissa suosittelemme yhteydenottoa puhelimitse tai kirjeitse tietosuojan vuoksi. Hoitoasioissa emme vastaa sähköpostilla.

 

Yksikössä työskentelee

Lääkärit:

Yksikössä on mahdollisuus neurologian erikoistumiskoulutukseen. Neurologeilla ei ole ilta-yöpäivystystä.

Sairaanhoitajat:

Poliklinikalla on osastonhoitajan lisäksi kolme sairaanhoitajaa. MS-, epilepsia- ja Parkinson taudin sairauksia varten on erikoisperehtyneiden sairaanhoitajien asiantuntijavastaanottoja.

Hoitotyötä ohjaa potilaan kunnioittaminen, yksilöllisyys, oikeudenmukaisuus ja myötätunto. Hoitotyön tehtävänä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sairauden kohdatessa. Auttaa ylläpitämään ja edistämään terveyttä sekä luoda toivoa selviytyä parhaalla mahdollisessa tavalla muuttuneessa ja muutospaineessa olevassa elämäntilanteessa.

Muistihoitaja:

  • Kartiottaa muistin toimintaa lääkärin lähetteellä
  • Antaa potilaalle ja omaisille ohjausta ja neuvontaa dementiaan sairastumisen aiheuttamassa uudessa tilanteessa.

Puhelinnumero on 06-213 2882.

Neuropsykologi:

Neuropsykologinen tutkimus perustuu neuropsykologisiin testeihin. Tutkimusta tarvitaan:

  • Kartoittamaan neurologisten sairauksien, oireiden ja vammojen vaikutuksia henkisiin toimintoihin tai erottamaan neurologisia sairauksia muista sairauksista.
  • Kartoittamaan muiden ruumiillisten sairauksien ja oireiden vaikutuksia henkisiin toimintoihin.
  • Arvioimaan ikääntymiseen liittyviä normaaleja ja epätavallisia muutoksia.
  • Arvioimaan kuntoutusedellytyksiä ja kuntoutustarvetta.
  • Seuraamaan henkisen toimintakyvyn paranemista tai huononemista sairauden tai toipumisen edetessä tai kuntoutuksen aikana.

Tutkimuksen kesto vaihtelee ongelman luonteesta riippuen 2-4 tuntiin. Tutkimuksesta annetaan kirjallinen vastaus lähettävälle lääkärille sekä suullinen palaute potilaalle.

Puheterapeutti:

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa laillistettu puheterapeutti tutkii, arvioi ja kuntouttaa kommunikoinnin, puheen, kielen, äänen sekä nielemisen häiriöitä. Vastaanotolle ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. 

Neurologian poliklinikan puheterapeutti tapaa sekä osasto- että poliklinikkapotilaita, joilla neurologisen sairauden tai vamman vuoksi on monimuotoisia oireita. Työ painottuu osastopotilaiden kuntoutukseen, mutta polikliinisten arvioiden ohella myös lyhyitä ohjausjaksoja pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään.

Puheterapeutti ohjaa ja neuvoo potilaita ja omaisia. Tarvittaessa puheterapeutti on yhteydessä jatkohoitopaikkaan sekä laatii jatkopuheterapiasuositukset. Puheterapeutti voi myös suositella lisätutkimuksia tai lähetettä Tikoteekkiin, jossa arvioidaan vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien tai kommunikaatioapuvälineiden tarvetta.

Sihteerit:

Sihteeri ottaa vastaan potilaiden ilmoittautumiset poliklinikalle, ohjaa ja opastaa potilaita vastaanotolle ja huolehtii poliklinikan puhelinvaihteesta. Sihteerit kirjoittavat potilaskertomukset lääkärien sanelujen perusteella.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Neuroliitto

Epilepsialiitto

Suomen Parkinson -liitto ry

Vaasan seudun MS-yhdistys

Lihastautiliitto

Aivoliitto

 

Yhteystiedot

Sijainti
U3
Avoinna
Arkisin klo 8.00-15.00 /
Vardagar kl. 8.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 2997
Keuhkohoitaja / Lungsjukskötare
06 213 2701
Arkisin klo 9.00-14.00 / Vardagar kl. 9.00-14.00
Neurologinen hoitaja / Neurologisk skötare
06 213 2997
Arkisin klo 11.00-12.00 / Vardagar kl. 11.00-12.00
Fax
06 213 2698
Yhteystieto

Osastonhoitaja Ann-Katrin Store

06 213 6691

13.7.2018 Redaktion_Toimitus