Happihoito aloitetaan elimistön pitkäaikaisen hapenpuutteen hoitamiseksi. Happi on lääkärin määräämä lääke. Happivirtaus on määritelty useiden valtimoverinäytteiden perusteella sopivaksi. Noudata aina sinulle määrättyä happivirtausta, koska happi liiallisesti annosteltuna voi olla haitallista.

Happihoito ei auta hengenahdistukseen, mutta parantaa pitkällä tähtäimellä vireyttä ja toimintakykyä. Mikäli hengenahdistus lisääntyy, ota yhteys hoitavaan lääkäriin tai tule päivystykseen arvioon.

Happihoito vähentää sydämen ja keuhkojen kuormitusta ja lisää elinaikaa, mikäli hoitoa käytetään yli 16 tuntia vuorokaudessa.

 

Happirikastin

Happirikastin on sähköllä toimiva laite, joka rikastaa huoneilmasta happea. Happirikastin on hengitysapuväline, joka saa lainaksi keuhkopoliklinikalta. Rikastinta tulee käyttää 16 - 24 tuntia vuorokaudessa.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan arkisin klo 8-16 puh. 06 213 2426.

 

Vian sattuessa!

Jos kone hälyttää jatkuvasti vian sattuessa, tarkista

  • onko sähköjohto pistorasiassa
  • onko sähköjohto kiinni koneessa
  • onko letku mutkalla
  • onko sähkökatkos

Mikäli hälytys jatkuu, sulje kone ja käynnistä uudelleen 15 - 20 minuutin kuluttua.

Mikäli yllämainituista toimenpiteistä ei ole apua, sulje kone ja ota uuden koneen saamiseksi yhteyttä:

  • Arkisin klo 7 - 15 sairaalan kuljetusosastoon 040-522 2889, jonka kanssa voit sopiva uuden koneen toimittamisesta kotiin.
  • Arkisin klo 8-14 Lungpolikliniken puh: 06-2132701.
  • klo 15 - 7, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin keuhko-osastoon E4 06-213 2712. Tässä tapauksessa pääasiassa laitteen kuljetus osastolle E4 ja vaihto uuteen tapahtuu potilaan tai potilaan omaisten toimesta. Joskus vaihto on

 

Asiointi kodin ulkopuolella

Asiointiin kodin ulkopuolella voidaan reseptillä määrätä lääkkeellistä pullohappea, ns. turvapullo tai kevytpullo. Fyysisesti hyvin aktiivisilla tai vielä työelämässä olevilla potilailla nestemäinen happi voi tulla kyseeseen.

Happipulloista ja nestemäisestä hapesta potilas tekee sopimuksen hapentuottajan kanssa (Aga ja Woikoski). Lääketieteellinen happi on KELA:n peruskorvattava reseptilääke.

Keuhkopoliklinikalta on mahdollista lainata tarvittaessa matkahappirikastin.

Hapentuottajat:

AGA puh 0800-90008, faksi 010 242 0593

Woikoski Medical puh: 040-1662004

9.12.2015 VKSadmin