Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapia on yksilöllistä, ratkaisukeskeistä sairauden ennaltaehkäisyyn, hoitoon tai erityisruokavalioihin liittyvää käytännönläheistä ohjausta. Ravitsemusterapeutti selvittää potilaan ravitsemustilan ja ruokavalion laadun ravintoanamneesia ja taustatietoja hyödyntäen. Hän auttaa löytämään potilaan elämäntilanteeseen ja tavoitteisiin sopivan ruokavalion sekä yksilöllisiä keinoja sen käytännön toteutukseen. Lisäksi ravitsemusterapeutti tukee ja motivoi ruokavalion toteutuksessa ja auttaa eteenpäin haasteellisissa tilanteissa.

Operatiivisen puolen ravitsemusterapeutti tapaa kirurgisia potilaita, pääasiassa lihavuusleikkauspotilaita. Ravitsemusterapeutti tekee ravitsemuksen ja syömiskäyttäytymisen osalta alkuselvitykset sekä vastaa lihavuusleikkauspotilaiden ravitsemusterapiasta ennen leikkausta ja kahteen vuoteen saakka leikkauksen jälkeen.

Erikoissairaanhoidon ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee Vaasan keskussairaalan hoitavan lääkärin lähetteellä.

26.2.2020 Redaktion_toimitus