Verisuonihoitaja

Tällä hetkellä kirurgian poliklinikalla on kolme verisuonihoitajaa. Verisuonihoitajien puhelinaika on maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8.30-9.00, puh.nro. 06 213 1532 tai 06 213 1534.

Verisuonihoitajat toimivat verisuonipotilaiden kontaktihenkilönä sairaalassa ja pidämme myös omia vastaanottoja ja teemme alustavia tutkimuksia ennen lääkärinvastaanottoa.

Verisuonihoitajat suorittavat ABI, varvas- ja sormipainemittauksia, TcPo2 ja DD tutkimuksia.

Verisuonihoitajien tärkeimpään tehtävään kuuluu verisuoniohitteiden seuranta. Useimmiten näihin leikkauksiin käytetään varaosina potilaiden omia laskimoita. Leikkauksen jälkeen potilas tulee verisusonihoitajien kontrolliin tasaisin väliajoin erillisen protokollan(linkki meidän protokollaan ”seurantaohjelma alaraajaohitusleikkauksen jälkeen”) mukaan. Potilaiden on tärkeätä kotona seurata leikattua jalkaa ja heti ottaa yhteyttä verisuonihoitajiin jos ongelmia ilmenee. Ohitepotilaat saavat ottaa yhteyttä myös puhelinajan ulkopuolella jos tulee ongelmia. Ohitepotilaiden toivotaan ottavan yhteyttä mieluummin kerran liikaa kuin liian vähän. Tämä on erittäin tärkeää jotta ohite ei ehdi tukkeutua kokonaan.

Potilaat joille on klaudikaation (katkokävelyn) vuoksi tehty pallolaajennus käyvät vain verisuonihoitajan vastaanotolla jälkitarkastuksessa.

ABI eli nilkka-olkavarsipaine

ABI ja varvas- ja sormipaineet otetaan laitteella joka mahdollistaa paineenmittauksen varpaista, sormista, nilkoista ja olkavarsista samanaikaisesti. Tutkimus on rinnastettavissa tavalliseen verenpainemittaukseen, mutta mitataan eri paikoista samanaikaisesti jotta selviää sairastaako potilas valtimokovettumatautia raajoissa. Muun muassa tämän tutkimusvastauksen perusteella lääkäri tekee diagnoosin. Tutkimus kontrolloidaan myös erilaisten toimenpiteiden jälkeen jotta selviää kuinka hyvä tulos on saatu aikaiseksi.

Varvas- ja/tai sormipaineet mitataan pienellä mansetilla ja pulsaatioanturilla ABI-tutkimuksen yhteydessä. Tutkimustulokset antavat entistä tarkemman kuvan valtimoverenkiertohäiriön laajuudesta.

Tutkimus kestää noin 30 minuttia.

DD eli DuplexDoppler ultraääni

Verisuonihoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu seurata ohitesuonien aukioloa. Tämä tehdään ultraääni-tutkimuksella. Verisuonihoitaja mittaa veren virtausnopeutta uudessa suonessa ja pystyy näin arvioimaan suonen aukioloa ja onko suoneen muodostumassa kaventumia.

Tutkimus kestää noin 30 minuttia.

TcPo2 eli transkutaaninen happiosapaine

Tehdään erillisellä laitteella jolla selvitetään tietyn ihoalueen hapetusta, ja onko hapetus riittävä esimerkiksi haavojen paranemiseen.

Tämä tutkimus tehdään vain jos halutaan saada vieläkin tarkempi diagnostiikka kuin pelkällä ABI mittauksella. Happiosapaine mitataan asettamalla useita sensoreita iholle, liimattavien kiinnitysrenkaiden avulla. Tämän jälkeen laite analysoi ihon läpi erittyvää happiosapainetta.

Tutkimus ei satu ja kestää noin 30 minuuttia suorittaa.

26.2.2020 Redaktion_toimitus