Verisuonihoitaja

Tällä hetkellä kirurgian poliklinikalla on kolme verisuonihoitajaa. Verisuonihoitajien puhelinaika on maanantaista torstaihin klo 8.30-9.00 ja perjantaisin klo 14:00-14:30, puh.nro. 06 213 1532 tai 06 213 1534.

Verisuonihoitajat toimivat verisuonipotilaiden kontaktihenkilönä sairaalassa ja pidämme myös omia vastaanottoja ja teemme alustavia tutkimuksia ennen lääkärinvastaanottoa.

Verisuonihoitajat suorittavat ABI-mittauksia, varvas- ja sormipainemittauksia sekä TcPo2- ja DD-tutkimuksia.

Verisuonihoitajien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu verisuoniohitteiden seuranta. Useimmiten näihin leikkauksiin käytetään varaosina potilaiden omia laskimoita. Leikkauksen jälkeen potilas tulee verisuonihoitajien kontrolliin tasaisin väliajoin erillisen protokollan mukaan (Seurantaohjelma alaraajaohitusleikkauksen jälkeen). Potilaiden on tärkeää seurata leikattua jalkaa kotona ja ottaa heti yhteyttä verisuonihoitajiin, jos ongelmia ilmenee. Ohitepotilaat saavat tarvittaessa ottaa yhteyttä myös puhelinajan ulkopuolella. Ohitepotilaiden toivotaan ottavan yhteyttä mieluummin kerran liikaa kuin liian vähän. Tämä on erittäin tärkeää, ettei ohite ehdi tukkeutua kokonaan.

Potilaat, joille on klaudikaation (katkokävelyn) vuoksi tehty pallolaajennus, käyvät vain verisuonihoitajan vastaanotolla jälkitarkastuksessa.

ABI eli nilkka-olkavarsipaine

ABI ja varvas- ja sormipaineet otetaan laitteella, joka mahdollistaa paineenmittauksen varpaista, sormista, nilkoista ja olkavarsista samanaikaisesti. Tutkimus on rinnastettavissa tavalliseen verenpainemittaukseen, mutta mitataan eri paikoista samanaikaisesti, että selviää sairastaako potilas valtimokovettumatautia raajoissa. Muun muassa tämän tutkimusvastauksen perusteella lääkäri tekee diagnoosin. Tutkimus kontrolloidaan myös erilaisten toimenpiteiden jälkeen, jotta selviää kuinka hyvä tulos on saatu aikaiseksi.

Varvas- ja/tai sormipaineet mitataan pienellä mansetilla ja pulsaatioanturilla ABI-tutkimuksen yhteydessä. Tutkimustulokset antavat entistä tarkemman kuvan valtimoverenkiertohäiriön laajuudesta.

Tutkimus kestää noin 30 minuuttia.

DD eli DuplexDoppler-ultraääni

Verisuonihoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu seurata ohitesuonien aukioloa. Tämä tehdään ultraäänitutkimuksella. Verisuonihoitaja mittaa veren virtausnopeutta uudessa suonessa ja pystyy näin arvioimaan suonen aukioloa ja onko suoneen muodostumassa kaventumia.

Tutkimus kestää noin 30 minuuttia.

TcPo2 eli transkutaaninen happiosapaine

Tehdään erillisellä laitteella, jolla selvitetään tietyn ihoalueen hapetusta ja onko hapetus riittävä esimerkiksi haavojen paranemiseen.

Tämä tutkimus tehdään vain, jos halutaan saada vieläkin tarkempi diagnostiikka kuin pelkällä ABI-mittauksella. Happiosapaine mitataan asettamalla useita sensoreita iholle, liimattavien kiinnitysrenkaiden avulla. Tämän jälkeen laite analysoi ihon läpi erittyvää happiosapainetta.

Tutkimus on kivuton ja kestää noin 30 minuuttia.

16.9.2021 Kirurgian poliklinikka 5