Aluesihteeri on kuurosokeustyön asiantuntija alueellaan. Hän opastaa, neuvoo ja tukee kuurosokeaa henkilöä palvelujärjestelmässä asioitaessa. Aluesihteeri toimii myös kuurosokeiden oikeuksien valvojana.

Työtehtäviin kuuluu:

  • Opastaa sosiaaliturvaan, toimeentuloon, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa.
  • Neuvoo asumiseen, kotiin ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa.
  • Toimii yhteistyössä kuurosokeiden, heidän omaistensa ja lähiverkoston kanssa.
  • Valvoo kuurosokeiden yhteiskunnallisia oikeuksia, tekee yhteistyötä palvelujärjestelmän kanssa ja ohjaa asiakkaita palvelujen piiriin.
  • Tukee kuurosokeiden kerhotoimintaa, leirejä ja muita vapaa-ajan harrastuksia.
  • Pyrkii parantamaan kuurosokeiden tiedonsaantia ja vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa.
  • Suunnittelee ja organisoi kuurosokeiden aikuisten kuntoutumismahdollisuuksia ja järjestää sopeutumisvalmennuskursseja.
  • On kuurosokeuteen liittyvien tekijöiden ja seurannaisvaikutusten asiantuntija alueellaan.

 

 

Linkki:

Jenni Paanala
kuurosokeiden aluesihteeri
puh: 0400 581 659

etunimi.sukunimi@kuurosokeat.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2.2016 Kuntoutusohjaus