Ota yhteyttä kuntoutusohjaajaan, mikäli sinulla on iho-, reuma-,  krooninen neurologinen sairaus tai vamma. Kyse voi olla esim. MS, Parkinson, CP–vamma, ALS, MMC tai aivoverenkiertohäiriön jälkeinen tila.

Autan sinut alkuun kuntoutusprosessissa, erilaisissa etuuksissa ja hankinnoissa ja toimin yhteyshenkilönä eri tahojen välillä, usein koko kuntoutusprosessin ajan.

Yhdessä voimme keskustella sinulle sopivista käytännön ratkaisuista, jotka helpottavat elämäntilannettasi. Tavoitteena on madaltaa toimintakyvyn alenemisesta aiheutuvia esteitä ja helpottaa arjessa toimimista.

Tärkeitä linkkejä:

Yhteystiedot

Sijainti
Huutoniemi / Roparnäs, C3
Avoinna
Kuntoutusohjaus, neurologiset sairaudet, sisätaudit, iho- ja reumasairaudet, aikuiset, liikkumistaidon ohjaus/ Rehabiliteringshandledning, neurologiska, invärtes sjukdomar, hud- och reumasjuka, vuxna, mobily barn och vuxna
Matkapuhelin / Mobiltelefon
044 323 2422
12.6.2019 Kuntoutusohjaus