Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuksen asiantuntijapalveluita tarjotaan lapsille ja nuorille, työikäisille sekä ikääntyneille. Asiantuntijoina toimivat fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, ravitsemusterapeutit, apuvälineasiantuntijat ja kuntoutusohjaajat.

Terapeutit ja asiantuntijat palvelevat pääosin keskussairaalan osastoja ja poliklinikoita. Asiantuntijapalveluita tarjotaan myös koko sairaanhoitopiirin alueelle erityisesti kuntoutusohjausta ja apuvälineasiantuntijapalveluita. 

Kuntoutus liittyy aina kiinteästi sairauden ja vamman hoitoon. Tavoitteenamme on parantaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Erikoissairaanhoidossa eri terapeutit ja asiantuntijat kartoittavat asiakkaan toimintakykyä, osallistumista ja kuntoutuksen tarvetta. Terapeutit ja asiantuntijat toimivat yhteistyössä muiden potilaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa ja toimivat oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

Palveluihin hakeudutaan pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä /lähettämänä.

 

Yhteystiedot:

Ylihoitaja Heidi Kotanen

040 486 7593   

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vshp.fi