Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää keinoja toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi ja antaen edellytykset mahdollisimman omatoimiselle arjelle.

Fysioterapia alkaa asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn arvioinnilla. Fysioterapia toteutetaan asiakaslähtöisellä ohjaamisella ja tarkoituksena on asiakkaan aktiviinen rooli toimintakyvyn edistämisessä.

Yhteydenotot

Fysiatrian poliklinikka, osastonsihteeri, arkisin kello 8-15, puhelin 06 213 1341

31.5.2021 Kuntoutusohjaus