Fysiatrian osasto vastaa keskussairaalan vuodeosastoilla ja fysiatrian poliklinikalla tapahtuvasta fysioterapiasta (paitsi psykiatrian fysioterapiasta).

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa sovelletaan fysioterapiatieteen lisäksi monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa. Fysioterapiassa arvioidaan asiakaslähtöisesti potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Fysioterapeutti toimii yhteistyössä muiden potilaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

 Fysiatrian poliklinikka >>

6.5.2019 Fysiatria 3