Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää keinoja toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi ja antaen edellytykset mahdollisimman omatoimiselle arjelle.

Fysioterapia alkaa asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn arvioinnilla. Fysioterapia toteutetaan asiakaslähtöisellä ohjaamisella ja tarkoituksena on asiakkaan aktiviinen rooli toimintakyvyn edistämisessä.

Yhteydenotot

Fysioterapia, palvelupäällikkö Heidi Nyman, arkisin kello 08.00 - 16.00, puhelin 06 213 5351

8.12.2020 redaktion_toimitus