Alueellinen apuvälinekeskus tilaa ja toimittaa koko Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien asukkaiden tarvitsemat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet keskitetysti Erva-alueen hankintasopimuksia noudattaen.

Perusterveydenhuollon apuvälinepalvelu

Apuvälineen tarpeen ilmetessä kuntalainen, omainen tai hoitava taho ottaa yhteyttä oman kunnan apuvälinelainaamoon, joka toimii oman kunnan terveyskeskuksen yhteydessä. Apuvälineitä lainataan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerien mukaisesti. Lainattavia apuvälineitä ovat muun muassa liikkumisen, hygienian ja päivittäisten toimintojen apuvälineet ja erilaiset ortoosit.

Erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelu

Alueellisessa apuvälinekeskuksessa toimii apuvälinepoliklinikka, joka vastaa vaikeasti liikuntavammaisten lasten ja aikuisten liikkumisen apuvälineistä. Apuvälinepoliklinikan henkilökunta palvelee apuvälinetarpeen arvioinnissa, hankinnassa, sovituksessa sekä käytön opetuksessa. Apuvälinepoliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete. Saatavuuskriteerien mukaisesti lainattavia apuvälineitä ovat mm. seisomateline, sähköpyörätuolit ja sähkömopot sekä sähköiset siirtymisen apuvälineet.

Huollosta vastaa apuvälinekeskuksen huoltohenkilökunta.

Läheteohje koskien sähköisiä apuvälineitä

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet löytyvät STM:n julkaisusta

Tikoteekki

Tikoteekin toimintaideana on tukea toimintarajoitteisten henkilöiden osallistumista yhteiskuntaan, koulutukseen ja itsenäiseen toimintaan. Sovitamme, ohjamme ja suosittelemme kommunikaatio- ja tietokoneapuvälineitä.

Poliklinikan henkilökunta tekee apuvälineiden tarpeen arvioita, jotka koskevat:

  • AAC-menetelmiä (lyhennys englanninkielisestä termistä Alternative and Augmentative Communication, eli puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät) ja kommunikaatioapuvälineitä.
  • tietokoneen vaihtoehtoisia ohjaustapoja.
  • ympäristönhallinta integroituneena tietokoneeseen ja tablettiin.

Apuvälinetoimintamme tapahtuu sekä poliklinikallamme Huutoniemen sairaalan alueella että koti- ja koulukäynteinä. Jotta voit saada ajan Tikoteekkiin, tarvitset lääkärin lähetteen. Tikoteekissa työskentelevät toimintaterapeutti ja puheterapeutti

Tikoteekki sijaitsee Alueellisen apuvälinekeskuksen yhteydessä, Huutoniemen sairaalan alueella, Sarjakatu 2, A-rakennus.

Yhteystiedot

Sijainti
RA
Avoinna
Arkisin klo 08.00–16.00
Toimintaterapeutti
040 506 0753
Fysioterapeutti
040 772 3342
Sihteeri
040 358 2379
Huolto
Sihteerin kautta
Tikoteekin puheterapeutti
044 325 3582
Tikoteekin toimintaterapeutti
040 198 4905
Tikoteekin sihteeri
0404864538
Yhteystieto

Ylilääkäri Hedvig Grannas-Honkanen

06 213 4095

Yhteystieto

Palvelupäällikkö Raisa Latvala-Kaataja

040 194 5162

8.12.2020 redaktion_toimitus