Asiakasryhmään kuuluvat kaikki Vaasan sairaanhoitopiirissä asuvat yli 16 –vuotiaat, joilla on kuulovamma.

Kuulon alenema vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin työssä, koulussa ja yksityiselämässä. Kuulovamma koskettaa suurta ryhmää ihmisiä eri ikäryhmistä.

Kuulovamma ei useinkaan näy ulospäin ja siksi sitä on ulkopuolisten vaikea havaita. Tilanne vaikeutuu, mikäli kuulovammaisen on itse vaikea tunnustaa vammansa. Kokemukset epäonnistumisesta erilaisissa kommunikaatiotilanteissa vaikuttavat itsetuntoon, rajoittavat toimintakykyä ja laskevat elämänlaatua.

Kuulovammainen voi kokea suurta surua siitä, että ei voi enää toimia kuten ennen. Kokemus siitä, että ei ole riittävä voi johtaa väsymykseen ja stressiin, henkilö voi tulla väärinymmärretyksi ja voida psyykkisesti huonosti.

Työpaikalla vaatimukset voivat tuntua ylivoimaisilta (esim. vaikeuksia kuulla riittävästi puhelimessa, kokouksissa ja luennoilla). Työtilanteita on mahdollista helpottaa erilaisilla teknisillä välineillä ja informaatiolla.

Jos sinulla on kysyttävää alentuneesta kuulosta, ota yhteyttä kuntoutusohjaajaan!

Omaiset tarvitsevat myös tukea, tietoa ja ohjausta.

Kuntoutusohjaaja opastaa kuulovammaista ja hänen lähipiiriään löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin; kotona, työpaikalla ja opiskelussa.

Linkki:

Yhteystiedot

Sijainti
Huutoniemi, C3
Avoinna
Kuntoutusohjaus, kuulovammaiset aikuiset
Matkapuhelin
040 728 8046
12.6.2019 Kuntoutusohjaus