Kun kuulovamma todetaan, suosittelee useimmiten hoitava lääkäri kuntoutusohjausta, myös vanhemmat tai muu henkilökunta voivat ottaa yhteyttä ja pyytää kuntoutusohjaajan palveluita.

Kun kuulovamma todetaan ja kuntoutus aloitetaan, alkaa myös kuntoutusohjaajan työ perheen kanssa.

Kuntoutusohjaajan tehtäviin kuuluu:

  • Antaa tukea ja ohjausta perheelle ja lasta lähellä oleville henkilöille
  • Antaa tietoa eri kuntoutusmahdollisuuksista
  • Auttaa vaihtoehtoisiin kommunikointimenetelmiin liittyvissä kysymyksissä
  • Auttaa ja ohjata kuinka kuulokojeita ja muita kuulovammaisten apuvälineitä käytetään
  • Informoida kursseista ja leireistä

Kuntoutusohjaaja auttaa perhettä yhteyksissä eri viranomaisiin, kuten
koulu- sosiaali- sekä terveydenhoitoviranomaisiin. Kuntoutusohjaaja osallistuu työryhmäkokouksiin hoitavissa yliopistosairaaloissa ja toimii linkkinä eri kuntoutustahojen kesken.

Kuntoutusohjaaja tekee ohjauskäyntejä päiväkoteihin ja kouluihin ja informoi siitä, miten päiväkotihenkilökunta ja opettajien on syytä ottaa huomioon niitä erityistarpeita, jotka kuulon aleneminen tuo mukanaan.

 

Yhteystiedot:

Kuntoutusohjaus, Kuulovammaisten lapset

Sijainti: Huutoniemi, c3

Matkapuhelin: 040 578 2848

 

Linkit:

14.8.2019 Redaktion_Toimitus