Kun asiakkaalla todetaan sekä kuuloon että näköön liittyviä haasteita, hänellä voi olla tarve ottaa yhteys kuulonäkövammoihin perehtyneeseen kuntoutusohjaajaan. Yhteyttä voi ottaa asiakas itse, omaiset ja muut lähi-ihmiset. Kuntoutusohjaus on matalankynnyksen palvelua ja asiakkaalle maksutonta. Kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaaja vastaa kuntoutuksen koordinoinnista sekä raportoinnista sairaanhoitopiirille.

Kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaaja:

• Antaa tietoa ja ohjausta asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen kuulonäkövammasta ja kuurosokeudesta ja auttaa ottamaan huomioon kuulonäkövamman aiheuttamia erityistarpeita
• Antaa tietoa eri kuntoutusmahdollisuuksista ja ohjaa kuntoutukseen hakemisessa
• Auttaa vaihtoehtoisiin kommunikointimenetelmiin liittyvissä kysymyksissä
• Ohjaa kuulemisen ja näkemisen apuvälineiden hankinnassa ja käytössä
• Tukee asiakkaan osallistumista kodin ulkopuolella (mm. liikkumisessa ja harrastuksiin osallistumisessa)

Kuntoutusohjaajan tavoittaa sähköpostilla, puhelimitse ja tekstiviestillä. Hän tekee tarvittaessa ohjauskäyntejä asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodissa, päivätoiminnassa tai työpaikalla.

Yhteystiedot:
kuntoutusohjaus@kuurosokeat.fi
puh. 040 545 0438

12.6.2019 Kuntoutusohjaus