Ensimmäinen yhteydenotto kuntoutusohjaajaan voi tapahtua lastenpoliklinikan, lastenneurologisen yksikön kautta tai lastenosaston henkilökunnan toimesta. Joskus lapsi voi ohjautua kuntoutusohjaukseen yksityisten terapeuttien kautta. Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä suoraan kuntoutusohjaajaan.

Suurimmalla osalla asiakkaista on jonkin asteinen CP-vamma, reuma, lihassairaus, jokin harvinainen sairaus tai lapsi on muuten vammautunut/loukkaantunut onnettomuuden seurauksena.

Kuntoutusohjaajan tehtävä on tukea perhettä kokonaisvaltaisesti. Kuntoutusohjaaja antaa tietoa eri tukimuodoista ja auttaa hakulomakkeiden täyttämisessä. Kuntoutusohjaaja voi olla mukana suunnittelemassa asunnonmuutostöitä yhdessä perheen ja vammaispalvelun kanssa sekä tekemässä apuvälinetarpeen arviointia ja apuvälinesuosituksia.

Kuntoutusohjaaja toimii sairaalan, päiväkodin, koulun ja perheen keskellä osallistuen moniammatillisiin palavereihin päiväkodissa ja koulussa.

Kuntoutusohjaaja voi tarvittaessa informoida lapsen tilanteesta hoitohenkilökuntaa, päiväkotia, koulua ja muita sidosryhmiä.

Usein ensimmäisen yhteydenoton jälkeen sovitaan tapaaminen kuntoutusohjaajan toimistolla Vaasan keskussairaalassa tai perheen kotona ja keskustellaan kaikesta kuntoutukseen liittyvästä yhdessä perheen kanssa.

 

Linkit:

 

Yhteystiedot

Sijainti
Huutoniemi, C3
Avoinna
Kuntoutusohjaus, liikunta- ja toimintarajoitteiset neurologiset ja neuropsykiatriset lapset
Matkapuhelin
040 760 1267
11.6.2019 Kuntoutusohjaus