Useimmiten lääkäri tai terapeutti ohjaa kielihäiriöisen tai näkövammaisen lapsen ja hänen perheensä kuntoutusohjajalle.

Kuntoutusohjaaja informoi perhettä ja lapsen kanssa työtä tekevää henkilökuntaa siitä, mitä erityisvaikeus/vamma tarkoittaa.

Kuntoutusohjaaja myös informoi tarjolla olevista tukimuodoista ja tekee tarvittaessa hakemuksia yhdessä perheen kanssa. Kuntoutusohjaaja toimii koordinaattorina kuntoutusasioissa ja tekee yhteistyötä kaikkien eri tahojen kanssa, jotka toimivat lapsen parissa mm. päiväkodit, koulut, sosiaalitoimisto, Kela, terapeutit jne.

Apuvälineasioissa kuntoutusohjaaja auttaa mm. suosituksen järjestämisessä ja tarvittaessa myös apuvälineen hankinnassa.

Kuntoutusohjaajan tehtäviin kuuluu toimia tukena ja auttajana lapsen kuntoutusasioissa.

Yhteystiedot

Sijainti
Huutoniemi, C3
Avoinna
Kuntoutusohjaaja
040 770 0105
11.6.2019 Kuntoutusohjaus