Vastasairastuneet tarvitsevat ohjausta ja tietoa pystyäkseen hoitamaan itseänsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Nuoret aikuiset voivat tarvita ohjausta opintojen/ammatin valinnassa. Työssäkäyvät voivat tarvita ammatillista ohjausta. Sairastuneet, joilla on alentunut toimintakyky voivat tarvita ohjausta, jotta pystyvät jatkamaan kotona asumista. Tarvittaessa kuntoutusohjaaja tekee kotikäynnin tai käy työpaikalla tai koulussa.

Kuntoutusohjaaja tekee yhdessä potilaan kanssa (tarvittaessa perhe mukana) kartoituksen toimintakyvystä ja kuntoutustarpeesta. Kuntoutusohjaaja auttaa apuvälineiden hankinnassa ja antaa tietoa eri palveluista.

Kuntoutusohjaaja toimii yhdyshenkilönä sairaalan, kodin ja muiden viranomaisten välillä. Kuntoutusohjaaja kirjoittaa lausuntoja ja avustaa tarvittavien hakemuslomakkeiden täyttämisessä.

Yhteystiedot

Sijainti
Y4
Avoinna
Kuntoutusohjaus, kipusairaat aikuiset
Matkapuhelin
040 728 8051
12.6.2019 Kuntoutusohjaus