Puheterapiaan kuuluu aikuisten ja lasten äänen, puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden sekä syömis- ja nielemistoimintojen arviointi sekä kuntoutus. Erikoissairaanhoidon puheterapeutin työ painottuu sairauden tai häiriön diagnosointiin ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen osana moniammatillista työryhmää.

 

Yhteydenotot:

Puheterapia (vaihde) 06 213 1111

3.12.2020 Kuntoutusohjaus