Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka avulla autetaan asiakkaita kohti parempaa ja omatoimisempaa arkea. Toimintaterapiassa tuetaan asiakkaan omia tavoitteita ja vahvuuksia.

Toimintaterapian keinoja ovat esimerkiksi lähihenkilöiden ohjaus, uusien toimintatapojen ja taitojen harjoittelu, ortoosi-  ja apuvälinetarpeen arviointi ja valmistus sekä asunnonmuutostöiden suunnittelu.

 

Yhteydenotot:

Toimintaterapia (vaihteen numero): 06 213 1111

8.12.2020 redaktion_toimitus