Tervetuloa Lastenneurologian yksikköön!

 

Tutkimme ja hoidamme lastenneurologian yksikössä 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on neurologisia oireita ja sairauksia. Oireet voivat näkyä lapsen

  • vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa

  • leikissä ja sosiaalisessa kehityksessä

  • puheessa ja kielenkäytössä

  • päivittäisissä toiminnoissa ja syömisessä

  • älyllisessä kehityksessä ja oppimisessa

  • kädentaidoissa

  • liikuntakyvyssä, koordinaatiossa ja tasapainossa

  • aistitoiminnoissa. 

 

Jotta lapsenne voi saada ajan lastenneurologian yksikköön, tarvitsette  lääkärin kirjoittaman lähetteen. Kun lähete on hyväksytty, lapsellenne varataan aika lääkärinvastaanotolle. Lääkärin arvio hoitotarpeen kiireellisyydestä määrittää sen, kuinka nopeasti saatte ajan vastaanotolle.  

Ensimmäisellä käynnillä lääkäri tutkii lapsen, keskustelee vanhempien kanssa lapsen haasteista sekä suunnittelee jatkohoitoa ja tulevia tutkimuksia. Ennen lääkärinvastaanottoa lapselle voidaan tehdä jo joitakin tutkimuksia, kuten esim. EEG-tutkimus, joka mittaa aivojen sähköistä toimintaa.  

Tarpeen mukaan lapsellenne suunnitellaan tutkimusjakso päiväosastolle. Tutkimusjaksolla lastenneurologinen työryhmä tutkii lasta  päiväosastolla 3-5 päivän ajan. Lastenneurologiseen työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, puheterapeutti , toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Työryhmän jäsenet tutkivat lapsen käyttäen apunaan testejä, havaintoja, kyselylomakkeita ja keskusteluita. Tarpeen mukaan konsultoidaan myös sosiaalityöntekijää, kuntoutusohjaajaa, apuvälikeskusta tai Tikoteekkia. Tutkimusjakson jälkeen käydään palautekeskustelu, jossa suunnitellaan ja keskustellaan mahdollisista tukitoimista ja kuntoutuksesta.  Yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa yhteistyötä tehdään  päivähoidon, koulun sekä lapsen omien terapeuttien kanssa.

Meille tärkeintä on antaa perhekeskeistä ja hyvää hoitoa, tavoitteenamme on toimiva ja kuntouttava arki.

Lastenneurologian yksikkö sijaitsee sairaalan E-siivessä 2. kerroksessa. Vastaanotolle tullessanne teidän ei tarvitse ilmoittautua.

 

Sairaanhoitaja >>

Neuropsykologi/psykologi >>

Puheterapeutti >>

Toimintaterapeutti >>

Fysioterapeutti >>

Yhteystieto

Osastonhoitaja (myös Lastenpoliklinikka) Leena Nåhls

06 213 1993

1.8.2017 Barnneurologiska enheten