Tervetuloa Lastenneurologian yksikköön!

Tutkimme ja hoidamme lastenneurologian yksikössä 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on neurologisia oireita ja sairauksia. Oireet voivat näkyä lapsen

  • vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa

  • leikissä ja sosiaalisessa kehityksessä

  • puheessa ja kielenkäytössä

  • päivittäisissä toiminnoissa ja syömisessä

  • älyllisessä kehityksessä ja oppimisessa

  • kädentaidoissa

  • liikuntakyvyssä, koordinaatiossa ja tasapainossa

  • aistitoiminnoissa. 

Jotta lapsenne voi saada ajan lastenneurologian yksikköön, tarvitsette  lääkärin kirjoittaman lähetteen. Kun lähete on hyväksytty, lapsellenne varataan aika lääkärinvastaanotolle. Lääkärin arvio hoitotarpeen kiireellisyydestä määrittää sen, kuinka nopeasti saatte ajan vastaanotolle.  

Ensimmäisellä käynnillä lääkäri tutkii lapsen, keskustelee vanhempien kanssa lapsen haasteista sekä suunnittelee jatkohoitoa ja tulevia tutkimuksia. Ennen lääkärinvastaanottoa lapselle voidaan tehdä jo joitakin tutkimuksia, kuten esimerkiksi EEG-tutkimus, joka mittaa aivojen sähköistä toimintaa.  

Tarpeen mukaan lapsellenne suunnitellaan tutkimusjakso päiväosastolle. Tutkimusjaksolla lastenneurologinen työryhmä tutkii lasta  päiväosastolla 3-5 päivän ajan. Lastenneurologiseen työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, puheterapeutti , toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Työryhmän jäsenet tutkivat lapsen käyttäen apunaan testejä, havaintoja, kyselylomakkeita ja keskusteluita. Tarpeen mukaan konsultoidaan myös sosiaalityöntekijää, kuntoutusohjaajaa tai apuvälinepalveluita. Tutkimusjakson jälkeen käydään palautekeskustelu, jossa suunnitellaan ja keskustellaan mahdollisista tukitoimista ja kuntoutuksesta.  Yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa yhteistyötä tehdään  päivähoidon, koulun sekä lapsen omien terapeuttien kanssa.

Meille tärkeintä on antaa perhekeskeistä ja hyvää hoitoa, tavoitteenamme on toimiva ja kuntouttava arki.

Lastenneurologian yksikkö sijaitsee sairaalan E-siivessä 2. kerroksessa. Vastaanotolle tullessanne teidän ei tarvitse ilmoittautua.

Sairaanhoitaja

Neuropsykologi/psykologi

Puheterapeutti

Toimintaterapeutti

Fysioterapeutti

Uutinen

Vastaa syksyn eVanhempainraati-kyselyyn

Vastaa syksyn eVanhempainraati-kyselyyn

25.9.2020Redaktion_Toimitus

Vanhempi tai huoltaja, oletko asioinut lastenyksiköissämme? Kuinka sinut ja lapsi kohdattiin hoitotilanteessa?

Lue koko artikkeli

Yhteystiedot

Sijainti
E2/U2
Avoinna
Arkisin klo 8.00-15.00
Kanslia
06 213 1997
Puhelinaika arkisin klo 8–10.
Sairaanhoitaja, poliklinikka
06 213 4998
Sairaanhoitaja, kuntoutus
06 213 5394
Sairaanhoitaja, kuntoutus
06 213 3891
Fax
06 213 1398
Yhteystieto

Sairaanhoitaja Astrid Hakala

06 213 5995

Yhteystieto

Osastonhoitaja Leena Nåhls

06 213 5993

25.9.2020 Redaktion_Toimitus