Fysioterapeutin työn lähtökohta on normaalin ja poikkeavan motorisen kehityksen erottaminen toisistaan. Fysioterapeutti analysoi lapsen liikkumista joko poliklinikkakäynnillä tai kuntoutustutkimusjaksolla. Analyysi perustuu liikemallien ja lihasjäntevyyden tutkimiseen, nivelten liikelaajuuksien ja lihasvoimien mittaamiseen sekä tasapainon ja koordinaatiokyvyn testaamiseen. Myös ryhtiä ja jalkojen asentoa arvioidaan.

Motorista kehitystä analysoidaan havainnoimalla tai/sekä standardisoiduilla testeillä. Analyysi toistetaan tarpeen mukaan esimerkiksi vuosittain. Tutkimustulosten perusteella fysioterapeutti arvioi sekä lapsen fysioterapian että mahdollisten ortoosien tarpeen ja suosittelee niiden hankintaa. Hän on tarvittaessa mukana liikkumisen apuvälineiden tarpeen arvioinnissa yhdessä apuvälinekeskuksen kanssa.

Vanhemmat saavat fysioterapeutilta ohjeita sekä lapsen käsittelyyn että oikeiden liikemallien huomioimiseen päivittäisten toimintojen yhteydessä. Fysioterapeutti toimii aina yhteistyössä perheen, kuntoutustyöryhmän ja lapsen oman fysioterapeutin kanssa.

13.9.2021 Barnneurologiska enheten