Yleisin syy lapsen tuloon  neuropsykologisiin tutkimuksiin ovat erilaiset kehitysviiveet (esim. oppimisvaikeudet, viivästynyt puheen kehitys, autistiset piirteet) ja jo todetut neurologiset sairaudet sekä vammat (esim. epilepsia, CP-vamma).

Neuropsykologisessa tutkimuksessa psykologi kartoittaa tarkasti lapsen kognitiivisia taitoja:

  • päättelykykyä,
  • kielellisiä taitoja,
  • hahmotusvalmiuksia,
  • muistia ja oppimiskykyä,
  • tarkkaavaisuutta
  • toiminnanohjausta.

Psykologi pyrkii tutkimuksin kartoittamaan lapsen vahvuudet ja kehitystä vaativat alueet. Neuropsykologisen tutkimuksen perusteella psykologi suunnittelee tarvittavat tukitoimet ja kuntoutuksen yhdessä perheen kanssa (esim. erityispäivähoito, erityisopetus, pidennetty oppivelvollisuus, avustajan tarve, neuropsykologinen kuntoutus).

Yhteystiedot

Sijainti
Avoinna
06 213 5996
06 213 5392
12.3.2020 Redaktion_toimitus