Puheterapeutin arvioinnissa keskitytään lapsen vuorovaikutustaitoihin ja kommunikaatioon, kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen sekä puheeseen. Puheterapeutin tutkimuksessa voidaan myös tutkia lapsen oraalimotoriikkaa, puhemotoriikkaa, syömistä ja nielemistä. Tarvittaessa puheterapeutti kartoittaa oppimiseen liittyvät kielelliset perusvalmiudet.

Jos lapsella havaitaan vaikeuksia näillä alueilla, voi puheterapeutti yhdessä vanhempien kanssa suunnitella puheterapiaa ja puheterapeuttista ohjausta.

Puheterapia on vuorovaikutukseen, kommunikointiin, kieleen, puheeseen, ääneen tai syömiseen liittyvää lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on kehittää lapsen kommunikaatiota ja kieltä niin, että lapsi pystyy toimimaan arjessa mahdollisimman hyvin. Puheterapeutti voi myös suositella esim. Tikoteekin konsultaatiota, jossa arvioidaan vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien tai kommunikaatioapuvälineiden tarvetta.

Yhteystiedot

040 657 5260
06 213 5992
13.9.2021 Barnneurologiska enheten