Sairaanhoitaja toimii lääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä poliklinikalla. Lapsi ja vanhemmat tapaavat ensimmäisenä sairaanhoitajan, kun he tulevat lääkärinvastaanotolle lastenneurologiseen yksikköön. Sairaanhoitaja punnitsee ja mittaa lapsen. Lisäksi sairaanhoitaja mittaa tarvittaessa esimerkiksi lapsen verenpaineen ja antaa informaatiota esimerkiksi epilepsiasta, ADHD-oireisiin liittyvistä asioista sekä päänsärkyasioista. Sairaanhoitaja informoi myös lapselle tehtävistä tutkimuksista ja näytteistä sekä koordinoi ja tilaa ne lapselle. Samoin hän hoitaa ajanvarauksen lääkärinvastaanotolle sekä hoitajanvastaanotolle. Tuen ja ohjauksen antaminen lapselle ja vanhemmille on oleellinen osa sairaanhoitajan toimintaa.

Sairaanhoitaja on myös kuntoutustyöryhmän jäsen, ja hänellä on päävastuu kuntoutustutkimusjaksojen suunnittelusta. Sairaanhoitaja laatii lapselle kuntoutustutkimusjaksoa varten niin sanottu viikko-ohjelman, joka lähetetään kotiin muutamaa viikkoa ennen tutkimusjakson alkua.

Kuntoutustutkimusviikon aikana sairaanhoitaja selvittää ja seuraa lapsen kokonaiskehitystä arjessa, muun muassa lapsen leikkiä, puhetta, kontaktia, vuorovaikutustaitoja, pukeutumista/riisumista, ruokailutilanteita ja WC-toiminnoista suoriutumista. Tarvittaessa sairaanhoitaja käy läpi ja täyttää yhdessä vanhempien kanssa erilaisia tutkimuslomakkeita, joiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi lapsen kehitystä, käyttäytymistä ja lapsen arkea.

13.9.2021 Barnneurologiska enheten