Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka avulla tuetaan lapsen osallistumista arjen toimintoihin, leikkiin ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapeutti kartoittaa lastenneurologian yksikössä lapsen toimintakykyä, leikkiä ja osallistumista sekä kuntoutuksen tarvetta.

Toimintaterapeutti voi tarvittaessa kartoittaa lapsen apuvälinetarvetta päivittäisten toimintojen ja muiden pienapuvälineiden osalta. Kirjoitusapuvälinettä varten voi toimintaterapeutti suositella Tikoteekin arviota. Toimintakykyä edistävät apuvälineet lainataan lapselle ja tarvittaessa valmistetaan yksilölliset yläraajatuet.

Toimintaterapia toteutuu joko perusterveydenhuollossa tai yksityisen toimintaterapeutin toimesta yksilöterapiana tai ryhmäkuntoutuksena. Terapeuttisin menetelmin tuetaan lapsen toimintakykyä ja osallistumista.

Yhteystiedot

Sijainti
E2
06 213 5994
06 213 5999
13.9.2021 Barnneurologiska enheten