Lasten astmapoliklinikan vastaanotolla käy potilaina lapsia ja nuoria, joilla on tai epäillään olevan astmaa.

Astma on länsimaissa yleisin lapsuusiän pitkäaikaissairaus, jossa keuhkoputkien limakalvo on tulehtunutta ja keuhkoputkissa on lisääntynyttä supistumisherkkyyttä.

Astman tavallisia oireita ovat yskä, hengenahdistus, limaneritys ja hengityksen vinkuminen. Astmaoireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia.

Astman yleisiä laukaisijoita ovat infektiot, allergeenit (siitepöly, eläinpölyt), fysikaaliset ärsykkeet (rasitus, kylmä, kuuma tai kostea ilma, pölyisyys) sekä kemikaalit (tupakansavu, ilmansaasteet).

Lapsilla diagnoosi perustuu oireisiin ja mahdollisuuksien mukaan erilaisiin keuhkojen toimintakokeisiin.

Astman hoidon tavoitteina ovat oireettomuus, keuhkojen normaali toiminta ja pahenemisvaiheiden estäminen.

Lasten astmasta on myös olemassa Käypähoito suositus.

  

    Astmahoitajan vastaanotto

 

Astmahoitajan vastaanotolla perehdytetään lapsi ja vanhemmat astman omahoitoon.

Vastaanotolla käydään läpi astmaa sairautena, lääkityksen perusperiaatteet ja astman laukaisevat tekijät.

 

Lisää tietoa astmasta.

Terveyskylästä löydät myös lisätietoa.

 

PEF-ohjelmaan >>

27.10.2020 Lastenpoliklinikka 4