Endokrinologisella vastaanotolla käy potilaina lapsia ja nuoria, joilla on tai epäillään olevan umpieritysrauhasten ja niiden erittämien hormonien häiriöitä. Yleisimpiä syitä ovat:

  • diabetes
  • kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta
  • kasvun häiriöt
  • ennenaikainen tai myöhäinen puberteetti
  • ylipaino (>60%)

Endokrinologisella vastaanotolla mm. seurataan kasvua ja vointia, kartoitetaan ruokailutottumuksia sekä suunnitellaan yhdessä perheen kanssa mahdollisia lääkityksiä tulosyystä riippuen.  

Diabetesvastaanotolla seurataan kasvua, mitataan pitkäaikaisverensokeri, tarkistetaan insuliinin pistopaikat ja seurataan diabeteshoidon tasapainoa seurantatietojen avulla.

Diabeteshoitajan vastaanotto

Diabeteshoitaja opettaa lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään diabeteksen hoidossa, mm. pistostekniikassa ja miten ylläpitää hyvää verensokeritasapainoa. Hän antaa myös puhelinneuvontaa ja tekee tiivistä yhteistyötä lasten diabetestiimin ja lasten osaston kanssa.

Tietoa diabeteksesta.

Endohoitajan vastaanotto

Endohoitaja on mukana vastaanotolla lääkärikäynnin yhteydessä.

Hän antaa myös hoidonohjausta erillisillä hoitajakäynneillä kasvuhormoni- ja ylipainoasioissa sekä tekee erilaisia hormonaalisia rasituskokeita.

 

Yhteystiedot

Sijainti
U2
7.2.2020 Lastenpoliklinikka 2