Tutkimme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla epäillään sydänvikaa tai he ovat jo saaneet diagnoosin.

Oireet, jotka vaativat tutkimuksia:

  • sydämen sivuääni
  • rytmipoikkeamat

Sairaudet, jotka vaativat seurantaa ovat:

  • sydämen rakennepoikkeavuudet
  • sydänlihassairaudet
  • perinnölliset sydänsairaudet

Sydänsairauksia tutkittaessa ja seurattaessa tehdään usein seuraavia tutkimuksia:

  • EKG eli sydänfilmi
  • Verenpaineen mittaus
  • Sydämen ultarääni
  • Holter-EKG eli sydänfilmin pitkäaikaisrekisteröinti
  • Rasitus-EKG

Sydänpoliklinikan vastaanotolla työskentelee lastenlääkäri ja sairaanhoitaja. Lisäksipoliklinikalla käy konsultoiva lastenkardiologi.

Vastaanottokäynnin yhteydessä lapselle tehdään yleensä sydänfilmi ja  mitataan verenpaine. Sydänfilmin avulla saadaan tietoa sydämen rytmistä, johtoradoista ja kuormituksesta. Verenpaine mitataan käsivarresta tai kaikista raajoista. Lisäksi lääkäri tekee sydämen ultraäänitutkimuksen, jonka avulla tutkitaan sydämen rakennetta ja toimintaa. Tutkimustulosten perusteella määritellään seurantatarve.

Sydämen sivuääni on lapsilla yleinen, mutta ne ovat yleensä vaarattomia eivätkä tarvitse jatkoseurantaa. Monet sydänvioista ja sydämen rakenteiden poikkeavuuksista ovat lieviä. Leikkausta vaativat lasten sydänviat pystytään nykypäivänä leikkaamaan hyvin tuloksin. Sydänlasten toimenpiteet ja leikkaukset on keskitetty Helsinkiin Lastensairaalaan.

Lääkärin ja hoitajan ohella lapsen hoitotiimiin kuuluu myös kuntoutusohjaaja, joka tukee, ohjaa ja antaa neuvoja sydänsairaille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Yhteistyötä tehdään myös fysioterapeutin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja ravitsemusterapeutin kanssa.

 

Terveyskylästä löydät lisätietoa lasten sydänsairauksista.

Sydämen rakenneviat lapsella

Sydämen rytmihäiriöt lapsella

Sydämen sivuääni lapsella

 

Sydänlapset ja aikuiset ry -potilasjärjestö

 

 

 

 

 

21.10.2021 Lastenneurologia