Ensikäynti ja tutkimusvaihe

Lähetteen saavuttua lastenpsykiatrian poliklinikalle lähetetään perheelle ensikäyntiaika, johon toivotaan paikalle koko perhettä. Ensikäynnin jälkeen sovitaan tavallisesti tutkimusjaksosta, joka sisältää n. viisi lapsen käyntiä lastenpsykiatrin, psykologin, toimintaterapeutin tai taideterapeutin luona. Tänä aikana perhetyöntekijät tapaavat vanhempia. Joskus tutkimusjakso toteutetaan perhe-/kotikäynteinä. Tutkimusvaihe päättyy yhteiseen hoitoneuvotteluun, jossa käydään läpi ongelmat, vahvuudet ja mahdollinen jatkohoito.

Hoitomuodot

Hoitomuotoina käytetään yksilö- ja ryhmäterapiaa, vanhempien keskusteluja, perheterapiaa, kriisihoitoa, lapsen ja perheen tukeminen kotiympäristössä, verkostokokouksia, varhaisen vuorovaikutuksen tukemista, tehostettua perhehoitoa ja konsultaatiotiimin palveluita. Mikäli lapselle suositellaan yksilöterapiaa poliklinikalla se edellyttää myös vanhempien säännöllisiä käyntejä perhetyöntekijöiden luona. Lapsen terapiakäynnit ovat tavallisesti kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Yksilöterapioiden kesto vaihtelee puolesta vuodesta pitempään. Puolivuosittain hoitoa arvioidaan ja suunnitellaan hoitoneuvottelussa yhdessä perheen kanssa.

Joskus hoito avohoidossa on riittämätön, jolloin yhdessä perheen kanssa sovitaan lähetteen tekemisestä lastenpsykiatrian osastolle.

Yhteistyötahot

Yhdessä perheen kanssa kartoitamme perheen ympärillä olevaa verkostoa ja olemme tarvittaessa yhteydessä esim. koulun, päiväkodin, sosiaaliviranomaisten tai muiden hoitotahojen kanssa.

15.9.2020 Lastenpsykiatria 1