Hoito on pääosin keskusteluterapiaa, joka toteutetaan kognitiivisena käyttäytymisterapiana, psykoterapiana ja perheterapiana. Näiden lisäksi tarjoamme tukea antavia keskusteluja. 
Muita terapiamuotoja poliklinikallamme ovat taide- ja toimintaterapia sekä erilaiset terapiaryhmät.
Lääkitystä käytetään tarvittaessa muun hoidon ohella ja tukena.
Psykologiset tutkimukset teemme nuoren tilanteen niin vaatiessa.

Nuoren yksilökäynnit tapahtuvat n. kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan.
Yksilöterapioiden kesto vaihtelee puolesta vuodesta pidempään.

Olemme tarvittaessa nuoren luvalla yhteydessä koulun, sosiaaliviranomaisten ja muiden hoitotahojen kanssa.

Hoito poliklinikalla pohjautuu luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

15.10.2019 Nuorisopsykiatria