Onkologian poliklinikka

Onkologian poliklinikkka sijaitsee PQ-rakennuksen 1. kerroksessa.

Vaasan keskussairaalan onkologian klinikka tuottaa palveluita Vaasan, Etelä-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien asukkaille. Onkologian klinikkaan kuuluu onkologian poliklinikka, sädehoito-osasto ja onkologian osasto.

Onkologian poliklinikka on avohoitoyksikkö, jossa hoidetaan aikuisten syöpäsairauksia. Poliklinikka vastaa syöpää sairastavien potilaiden hoidon suunnittelusta, toteutuksesta, neuvonnasta, ohjauksesta sekä seurannasta. Poliklinikalla on vastaanotto-toimintaa sekä päiväosasto, jossa toteutetaan syövän lääkehoitoja.

Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä. Onkologian erikoislääkäri käsittelee uusien potilaiden lähetteet, tarkistaa niiden kiireellisyyden ja antaa ohjeet tilattavista tutkimuksista. Ensikäynti suunnitellaan 1-3 viikon päähän kiireellisyydestä riippuen. Vaasan keskussairaalassa ei ole hoitojonoja, vaan hoito pystytään aloittamaan Suomen käypähoito-suositusten mukaan. Potilaasta voi tuntua, että hoitojen aloitusta joutuu odottamaan, mutta odotusajassa on huomioitu syövän muiden hoitojen vaatima toipumisaika esim leikkauksen jälkeen.

Ensikäynnin kutsukirjeessä on vastaanottoaika ja tiedot mahdollisesti etukäteen tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista sekä ohjeet tutkimukseen valmistautumisesta. Vastaanotolle pyydetään ottamaan mukaan ajan tasalla oleva lääkelista sekä täyttämään kutsukirjeen mukana tuleva esitietolomake. Ensikäynnillä potilas saa lääkäriltä tietoa sairaudestaan ja eri hoitomahdollisuuksista. Vastaanotolla potilaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Läheinen tai omainen voi olla mukana.

Syövän lääkehoitoja ovat solunsalpaaja- eli sytostaattihoidot, biologiset hoidot sekä immunologiset hoidot. Hoitoja toteutetaan suonensisäisesti päiväosastolla tai tablettimuotoisena, jolloin potilas totetuttaa hoitoa itsenäisesti kotona ja on säännöllisesti yhteydessä poliklinikan tablettihoitajaan. Kaikkien hoitojen aikana vointia seurataan tarkasti vastaanottokäyntien, verikokeiden sekä muiden kuvantamisten muodossa. Päiväosastolla annetaan syövän suonensisäisiä lääkehoitoja arkisin klo 8-16.30.

Vaasan keskussairaalan onkologia tekee tiivistä yhteistyötä Turun yliopistosairaalan sekä läntisen Syöpäkeskuksen kanssa. Vaasan keskussairaalassa osallistutaan aktiivisesti kliinisiin lääketutkimuksiin ja potilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua tutkimuksiin aina, kun sopiva tutkimus on menossa. Onkologian lääkärit ja hoitohenkilökunta osallistuvat aktiivisesti lääketieteen ja hoitotieteen kansalliseen ja kansainväliseen koulutukseen pystyäkseen tarjoamaan alueensa potilaille viimeisimmän tutkitun tiedon mukaista laadukasta hoitoa.

Poliklinikalla työskentelee onkologian erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia, lymfaterapeutti, osastosihteereitä sekä laitoshuoltajia.

Yhteystiedot

Sijainti
Q1
Avoinna
Arkisin klo 8.00-15.00
Sairaanhoitaja
06 213 6910
Ilmoittautuminen ja info
06 213 2912
Rintahoitaja
06 213 6924
Puhelinaika keskiviikkoisin 8.00–9.30 ja klo 14.00–15.00
Jonohoitaja
06 213 6920
Läheteasiat
Osastonsihteeri
06 213 2912
Fax
06 213 2918
Yhteystieto

Koordinoiva osastonhoitaja Tiia Sirkola

06 213 2930

23.4.2021 Redaktion_Toimitus