Palliatiivinen poliklinikka sijaitsee Q-rakennuksen 1. kerroksessa onkologian poliklinikan yhteydessä.  

Palliatiivinen poliklinikka on avohoitoyksikkö, jossa hoidetaan potilaita, joilla on parantumaton syöpäsairaus tai harkinnanvaraisesti muu parantumaton sairaus. Palliatiivinen hoito tarkoittaa oireenmukaista hoitoa. Siihen siirrytään, kun parantavat ja jarruttavat hoidot on lopetettu. Palliatiivisen poliklinikan tehtävänä on auttaa oireenmukaisen hoidon järjestämisessä, silloin kun potilaan oireet tai tilanne vaativat erityistä perehtyneisyyttä ja kokonaisvaltaista otetta palliatiiviseen hoitoon.

Palliatiivisella poliklinikalla työskentelee palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistunut lääkäri sekä palliatiivisen hoidon asiantuntijasairaanhoitaja. Käynnin aikana keskitymme sairauden aiheuttamien oireiden hoitoon. Ensimmäisellä käynnillä palliatiivisella poliklinikalla potilaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja omaisen kanssa. Kartoitamme, miten potilas pärjää kotona sekä mahdollisten apuvälineiden ja tukitoimien tarpeesta. Yhteys omaan kuntaan on myös tärkeä, jotta tarvittava apu voidaan taata potilaan asuinpaikalla. Jatkohoito voidaan usein järjestää potilaan kotikunnassa, mutta palliatiivinen poliklinikka tarjoaa konsultaatioapua koko sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuollon yksiköille.

Lue lisää:

Palliatiivinen talo

VSHP:n palliatiivisen hoidon toimintamalli

Käypähoito-suositus, palliatiivinen hoito

Saattohoito-opas, läheisille

24.11.2020 Forskningsskötare