Akuuttipsykiatrian työryhmässä tehdään kotikäyntejä yhtenä vaihtoehtoisena hoitomuotona potilaille.

Toiminta on asiakaslähtöistä. Pyrimme reagoimaan nopeasti, laajentamaan avopalveluja, kehittämään verkostotyötä ja ehkäisemään sisäänottoja osastolle. Indikaatio toiminnalle on sairaus tai vahva epäily siitä.

Liikkuvan työryhmän käyttäminen potilaan hoidossa voi tulla kyseeseen potilaille, joista on tullut päivystyslähete tai kiireellinen lähete tai akuuttityöryhmän potilaille osastohoidon vaihtoehtona tai potilaille, joiden uloskirjoitusta osastolta aikaistetaan. Myös muut psykiatrisen poliklinikan akuutit potilastapaukset voivat tulla kyseeseen. Liikkuva työryhmä tekee yhteistyötä psykiatrian päivystävän sairaanhoitajan kanssa. Kotikäyntityötä voidaan tehdä myös yhdessä nuoriso-osaston ja -poliklinikan potilaiden kanssa.

Toiminta käynnistyy koordinoivan hoitajan kautta, joka toimii akuuttipsykiatrian työryhmässä kliinisenä erityissairaanhoitajana. Kotikäynneille lähtee koordinoiva hoitaja työparin kanssa, joka tulee poliklinikan tai akuuttiosastojen henkilökunnasta. Harkitusti voi toteuttaa käyntejä yksinkin tai yhteisesti jonkun viranomaisen kanssa (sosiaalityöntekijä, ulkomaalaistoimiston työntekijä).

Käyntien frekvenssi on mahdollista suunnitella potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan, vaikka päivittäin.

Lääkärivastuussa on psykiatrisen poliklinikan lääkäri, joka on konsultoitavissa tarvittaessa.

Työryhmän koordinoiva sairaanhoitaja: Päivi Nurmi, puhelin 040 128 2391

16.6.2020 Mielialapoliklinikka