Akuuttipsykiatrian poliklinikalla toteutetaan kotikäyntitoimintaa yhtenä vaihtoehtoisena hoitomuotona potilaille.

Toiminnan tavoite on asiakaslähtöinen toiminta. Pyrimme reagoimaan nopeasti, laajentamaan avopalveluja, kehittämään verkostotyötä ja ehkäisemään sisäänottoja osastolle. Indikaatio toiminnalle on sairaus tai vahva epäily siitä.

Liikkuvan työryhmän käyttäminen potilaan hoidossa voi tulla kyseeseen potilaille, joista on tullut päivystyslähete tai kiireellinen lähete tai akuuttipoliklinikan potilaille osastohoidon vaihtoehtona tai potilaille, joiden uloskirjoitusta osastolta aikaistetaan. Myös tutkimus- ja terapiapoliklinikan akuutit potilastapaukset voivat tulla kyseeseen. Liikkuva työryhmä tekee yhteistyötä psykiatrian päivystävän sairaanhoitajan kanssa. Kotikäyntityötä voidaan tehdä myös yhdessä nuoriso-osaston ja -poliklinikan potilaiden kanssa.

Toiminta käynnistyy koordinoivan hoitajan kautta, joka toimii akuuttipsykiatrianpoliklinikalla kliinisenä erityissairaanhoitajana. Kotikäynneille lähtee koordinoiva hoitaja työparin kanssa, joka tulee poliklinikan tai akuuttiosastojen henkilökunnasta. Harkitusti voi toteuttaa käyntejä yksinkin tai yhteisesti jonkun viranomaisen kanssa (sos.työtekijä, ulkomaalaistoim. työntekijä).

Käyntien frekvenssi on mahdollista suunnitella potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan, vaikka päivittäin.

Lääkärivastuussa on akuutti poliklinikan lääkäri, joka on konsultoitavissa tarvittaessa.

Työryhmän koordinoiva sairaanhoitaja: Päivi Nurmi      p.  040-128 2391

29.9.2015 Akuuttipsykiatrian poliklinikka