Terapiatyöryhmä

Terapiatyöryhmä tarjoaa psykiatrista erikoissairaanhoitoa lähinnä mielialahäiriöistä kärsiville aikuisille.

Löydät meidät Huutoniemeltä

Sijaitsemme Huutoniemen sairaala-alueella osoitteessa Sarjakatu 2, F- ja C-rakennuksessa.

Lähete hoitoon

Uusi potilas tarvitsee lääkärin lähetteen terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, opiskelijaterveydenhuollosta tai yksityiseltä vastaanotolta. Käynnit ovat maksuttomia, mutta peruuttamattomasta käynnistä peritään 51,40 € maksu.

Sinut kutsutaan ensimmäiselle käynnille puhelimitse tai kirjeitse. Ajanvarauksestasi tulee tekstiviestimuistutus pari päivää ennen vastaanottoaikaasi. Muistathan ilmoittautua infossa ja päivittää samalla puhelinnumerosi. Näin varmistat, että tekstiviestimuistutus tulee oikeaan numeroon.

Hoito alkaa kokonaistilanteen arvioinnilla, minkä jälkeen hoito-ohjelmasta päätetään yhdessä sinun kanssasi. Arviointiin tarvitaan yleensä muutama käyntikerta. Hoidon suunnitteluun osallistuu lääkärin ja henkilökohtaisen hoitajasi lisäksi sinä ja mahdolliset läheisesi, jos niin haluat. Ensimmäisessä hoitosuunnitelmakokouksessa määritellään myös hoidon kesto ja hoitomuoto.

Hoitomuodot

Hoitomuoto määräytyy kunkin asiakkaan erityisten hoidontarpeiden mukaan. Hoito voi olla terapeuttisia tukikeskusteluita tai psykoterapiaa, esimerkiksi kognitiivista käyttäytymisterapiaa (KKT). Tiettyihin ongelma-alueisiin on omat hoito-ohjelmansa, esimerkiksi syömishäiriöihin, neuropsykiatrisiin ongelmiin tai tunne-elämän epävakauteen (DKT).

Kotikäynnit

Tarjoamme tarvittaessa kotikäyntejä yhtenä hoitomuotona potilaille.

Toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöisyys. Pyrimme reagoimaan nopeasti, laajentamaan avopalveluja, kehittämään verkostotyötä ja ehkäisemään sisäänottoja osastolle. Kotikäynnit hoidossa voivat tulla kyseeseen potilaille, joista on tullut päivystyslähete tai kiireellinen lähete, tai osastohoidon vaihtoehtona tai potilaille, joiden uloskirjoitusta osastolta aikaistetaan. Akuuttipsykiatrian työryhmä tekee yhteistyötä psykiatrian päivystävän sairaanhoitajan kanssa.

Toiminta käynnistyy koordinoivan hoitajan kautta. Kotikäynneille lähtee koordinoiva hoitaja työparin kanssa. Harkinnan mukaan käyntejä voi toteuttaa yksinkin tai yhdessä jonkun viranomaisen kanssa (sosiaalityöntekijä, kotikuntoutuksen tai ulkomaalaistoimiston työntekijä).

Käyntejä voidaan tehdä potilaan tarpeen mukaan jopa päivittäin. Tarvittaessa hoitaja konsultoi päivystävää psykiatria.

Työryhmän koordinoiva sairaanhoitaja: Päivi Nurmi 040 128 2391.

Hoitofilosofia

Toimintamme perustuu humanistiseen näkemykseen, jossa kunnioitamme ihmisarvoa, vaalimme turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Keskustelut pohjautuvat luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen, keskeisessä osassa ovat potilas ja hänen läheisensä. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. Pyrimme tarjoamaan korkeatasoista ja kokonaisvaltaista hoitoa ja siksi panostamme henkilökunnan ammattitaitoon jatkuvalla täydennyskoulutuksella ja työnohjauksella. Potilaan yksilölliset tarpeet ovat keskeisiä hoidon suunnittelussa.

 

Sihteeri

06 2132272

Osastonhoitaja Aija Kirsilä
044 3232200

Osastonhoitaja Anu Hiironniemi

040 6315245

 

Syömishäiriötyöryhmä

Neuropsykiatrian työryhmä

Linkit:

Akuuttipsykiatrian työryhmä

Asiakasmaksut

Yhteystiedot

Sijainti
RF1
Avoinna
Arkisin klo 8.00-15.30
Info
06 213 2272
4.9.2020 Psykiatria