Rekisteröimme kaikki tulevat lähetteet.

Erikoislääkäri lukee lähetteen ja arvioi hoitotarpeen jonka perusteella lähete laitetaan jonojärjestykseen.

Vastaanotto- / tutkimusaikataulu arvioidaan lääkinnällisten kriteerien perusteella.

Kaikille potilaille emme heti voi varata aikaa vaan heidät laitetaan jonoon josta lähetämme ilmoituksen potilaalle kotiin. Ei-kiireelliset hoidot on aloitettava kuuden kuukauden sisällä lähetteen saapumispäivämäärästä.

Jos potilas muuttaa/peruuttaa varatun läheteajan, hänellä ei ole oikeutta saada hoitotakuun, kuuden kuukauden, rajoissa olevaa uutta aikaa.

 

Tavoitteet

Tavoitteenamme on antaa hyvää yksilöllistä asiakaspalvelua humaanisia arvoja noudattaen. Pyrimme antamaan elämänlaatua jokaiselle potilaalle ottaen huomioon hänen koskemattomuus, oma-arvo, yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus.

Hoitoon kuuluu teoreettista ja käytännön osaamista sekä kliininen hyvä arviointikyky.

Jatkuvalla koulutuksella haluamme nostaa henkilökunnan osaamista jotta voimme antaa yksilöllisempää ja ammattitaitoisempaa hoitoa.

30.8.2018 inremedicinska polikliniken